129 lat temu urodził się Roman Rybarski

Gdyby żył obchodziłby dziś 129 urodziny – Roman Rybarski, ekonomista, jeden z najwybitniejszych polityków obozu narodowego w II RP. Podobnie jak wielu narodowców zginął w Auschwitz.

Roman Rybarski urodził się 3 sierpnia 1887 r. w Zatorze (pow. wadowicki) w rodzinie mieszczańskiej.

Już od 13. roku życia zarabiał na utrzymanie korepetycjami. Od 1906 r. studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na studiach związał się z ruchem narodowym, działał w Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, a od 1910 r. w Lidze Narodowej.

W 1911 r. wyjechał do Londynu i Oxfordu, zaś w 1912 r. był w Stanach Zjednoczonych i Włoszech. W 1913 r. uzyskał habilitację i jako docent rozpoczął wykłady na UJ. Od 1916 r. wydawał miesięcznik „Rok Polski” o tematyce społeczno-gospodarczej.

W latach 1918-1919 był członkiem Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu. W 1917 r. został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1919 r. objął funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej a od lutego 1920 r. podjął pracę w Ministerstwie Skarbu.

Po upadku rządu Witosa we wrześniu 1921 r. porzucił działalność polityczną dla pracy naukowej, w latach 1921–1923 na Politechnice Warszawskiej, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie objął kierownictwo Katedry Skarbowości.

Cały czas pozostawał jednak aktywnym działaczem Związku Ludowo-Narodowego. Wkrótce stał się czołowym publicystą „Gazety Warszawskiej”, pisał również do głównego organu prasowego endecji – „Myśli Narodowej” oraz wielu innych periodyków. W 1926 r. wszedł do kierownictwa Obozu Wielkiej Polski – Wielkiej Rady.

W tym samym roku Rybarski wydał książkę „Naród, jednostka i klasa”, którą uważa się za wyraz całości jego politycznych poglądów i przemyśleń.

W 1928 r. został powołany do Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego. Z jego ramienia w latach 1928-1935 zasiadał w Sejmie II i III kadencji, pełniąc funkcję prezesa klubu SN (…).

(…) Po agresji niemiecko-sowieckiej uczestniczył w pracach Komitetu Obrony Stolicy, cały czas pozostając aktywnym działaczem w konspiracyjnym Stronnictwie Narodowym. Działał również w Głównej Radzie Politycznej grupującej obecne w podziemiu najważniejsze polskie partie polityczne. W ramach Delegatury Rządu RP na Kraj kierował Departamentem Skarbu Państwa Podziemnego, działał także w Radzie Głównej Opiekuńczej.

Na fali aresztowań działaczy SN w maju 1941 r. Roman Rybarski trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie był jednym z organizatorów ruchu oporu. Został rozstrzelany 6 marca 1942 r.

 

Biografia pochodzi z portalu prawy.pl