Narodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny rozpoczyna pracę

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze posiedzenie Narodowo-Demokratycznego Zespołu Parlamentarnego. W jego skład wchodzą posłowie i senator z Klubów Kukiz’15, PiS i niezrzeszeni. Trzon Zespołu stanowią członkowie Ruchu Narodowego, a ponadto swoich reprezentantów mają: Unia Polityki Realnej (Bartosz Józwiak), Kongres Nowej Prawicy (Jacek Wilk), Prawica RP (Jan Klawiter), Polska Razem (Artur Zasada) oraz Prawo i Sprawiedliwość w osobie senatora Rafała Ślusarza.
Przewodniczącym Zespołu został Sylwester Chruszcz, wiceprzewodniczącymi: Jacek Wilk i Robert Winnicki, sekretarzem – Jan Klawiter, a skarbnikiem – Artur Zasada .

Po pierwszym posiedzeniu Zespołu odbyła się konferencja prasowa, na której Robert Winnicki nakreślił ramy ideowe oraz programowe i przedstawił plany na najbliższy miesiąc. Pierwszym wydarzeniem w kalendarzu prac Narodowo-Demokratycznego Zespołu Parlamentarnego będzie rocznica śmierci Romana Dmowskiego, którą posłowie uczczą w pierwszej połowie stycznia.
Prezes Ruchu Narodowego podczas dzisiejszej konferencji przedstawił także projekt ustawy o zniesieniu tzw. “ustawy o bratniej pomocy”.

Po konferencji powiedzieli:
Sylwester Chruszcz (przewodniczący Narodowo-Demokratycznego Zespołu Parlamentarnego, RN): Polską demokrację i polski Parlament budowali narodowcy. Jako ciekawostkę powiem, że pierwsze nasze posiedzenia w Sejmie odbywały się w salach m.in. Wojciecha Trąmpczyńskiego (narodowego demokraty), Wojciecha Korfantego (członka Ligi Narodowej i twórcy narodowego pisma “Polak”) czy Wiesława Chrzanowskiego, którego przedstawiać nie trzeba. Musimy więc pokazać, że narodowcy są istotną częścią polskiego systemu politycznego i że powróciliśmy już na stałe do realnej polityki.

 Jacek Wilk (wiceprzewodniczący, KNP): Ten Zespół ma bardzo ciekawy program i szerokie możliwości działania. Jak wiadomo, ja reprezentuję skrzydło konserwatywno-wolnościowe, które miało poważny udział w przedwojennym ruchu narodowym i generalnie można powiedzieć, że w pewnym okresie wolnościowcy i narodowcy niejako przeplatali się ze sobą. Jestem zwolennikiem budowania mostów, punktów porozumienia, aby środowiska patriotyczne mogły skupiać się w jak najszerszej formule.

Jan Klawiter (sekretarz, Prawica RP): Idee narodowe są mi bliskie. Naród ma swoje wyjątkowe miejsce w historii i wartości, jakie składają się na to pojęcie, są dla nas nadrzędne. Do takich wartości zalicza się chociażby patriotyzm, który trzeba promować i mam nadzieję, że prace Zespołu temu także będą służyć.