Adam Andruszkiewicz: Niemcy muszą zrozumieć, że czasy dyktatu Berlina kończą się

Adam Andruszkiewicz, Prezes Młodzieży Wszechpolskiej a także poseł na Sejm RP wystosował list do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Martina Schulza, który swoimi wypowiedziami wykazał chęć ingerowania w polską politykę wewnętrzną.  

Treść listu:

Pan Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Panie Przewodniczący,

Z oburzeniem przyjąłem pańskie słowa na temat sytuacji w Polsce, które w mojej opinii, są skandaliczne i niedopuszczalne. Jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wybrany z woli kilkunastu tysięcy obywateli, wyrażam stanowczy sprzeciw wobec prób ingerencji obcych państw oraz organizacji międzynarodowych w wewnętrzne sprawy państwa polskiego.

Przypominam, że jest pan przedstawicielem narodu niemieckiego, który w historii wielokrotnie dopuszczał się nie tylko ingerowania w sprawy Polski, ale również ma na sumieniu tragiczne zbrodnie z okresu II wojny światowej. Niemcy, które niegdyś doprowadziły do najstraszniejszej wojny w dziejach świata, a dziś starają się narzucać innym państwom własną politykę gospodarczą czy migracyjną, muszą w końcu zrozumieć, że czasy dyktatu Berlina kończą się.

Polacy dostrzegli zbyt duże uzależnienie polskich mediów czy banków od kapitału niemieckiego. Nie zgadzają się również na próby narzucania Polsce przymusowych kwot nielegalnych imigrantów. Jako polski parlamentarzysta apeluję do pana o zaniechanie ingerencji w nasze wewnętrzne sprawy oraz zaprzestanie wyrażania skandalicznych opinii na temat mojego kraju na arenie międzynarodowej.

Adam Andruszkiewicz,
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes Młodzieży Wszechpolskiej.

Herr Martin Schulz

Präsident des Europäischen Parlaments

Herr Präsident,

Mit großer Empörung habe ich Ihre Aussage über die aktuelle Lage in Polen entgegengenommen. Meiner Meinung nach sind Ihre Äußerungen absolut skandalös und unzulässig. Als demokratisch gewählter Abgeordneter des polnischen Parlaments lehne ich jegliche Art von Eingriffen anderer Länder, als auch internationaler Organisationen, in innenpolitische Angelegenheiten Polens ab.

Ich erinnere Sie daran, dass Sie auch das deutsche Volk, welches sich in der Vergangenheit mehrmals in Angelegenheiten anderer Länder eingemischt hat und schreckliche Verbrechen, wie jene aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, zu verantworten hat, repräsentieren. Das Deutschland, welches die Welt zum größten Krieg in der Geschichte geführt hat und heute versucht, die eigene Wirtschafts- und Migrationspolitik anderen Ländern aufzuzwingen, muss verstehen, dass die Zeiten der Berliner Diktatur vorbei sind.

Die Abhängigkeit polnischer Medien und Banken vom deutschen Kapital macht den Polen schwer zu schaffen, deshalb lehnen sie auch die EU-Zwangsquoten illegaler Immigranten stets ab. Als polnischer Parlamentarier appelliere ich deshalb an Sie, die Interventionen in polnische Angelegenheiten, als auch die beispiellosen Äußerungen über mein Land auf internationaler Ebene, zu beenden.

Adam Andruszkiewicz,

Abgeordneter des polnischen Parlaments. Vorsitzender der Allpolnischen Jugend (Młodzież Wszechpolska)