Robert Winnicki: Skandal, według urzędników MSZ OUN-UPA są “przykładami patriotycznych postaw”

– Odpowiedzialność polityczną za honorowanie kultu zbrodniczych organizacji OUN-UPA, które dokonały rzezi na Polakach ponosi min. Waszczykowski. Będziemy walczyć o uznanie tej zbrodni za ludobójstwo – mówił na dzisiejszej konferencji prasowej poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.

Chodzi o ten fragment odpowiedzi MSZ na interpelację złożoną przez posła Winnickiego:

“Odnosząc się do pytania dot. przygotowanej w połowie ub.r. przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy Koncepcji narodowo-patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży, należy wskazać, że we wspomnianym dokumencie, w kontekście znajomości historii i heroicznej walki narodu ukraińskiego o niepodległość, przywołane zostały obok pomarańczowej rewolucji i rewolucji godności także formacje OUN i UPA. W poszukiwaniu wzorów patriotyzmu Ministerstwo Oświaty i Nauki odwołuje się do istniejących – w niespełna 25-letniej historii niepodległej Ukrainy – przykładów patriotycznych postaw zdeterminowanych do obrony ukraińskiej niezależności. Koncepcja została przygotowana w czasie agresji Rosji na terytorium Ukrainy, zagrożenia niepodległości państwa i toczonych działań zbrojnych. W takich okolicznościach nie można odmawiać Ukrainie prawa do odwoływania się do przykładów patriotycznych postaw ze stosunkowo krótkiej historii tego kraju. Niemniej jednak, MSZ będzie monitorować praktyczne wykorzystanie założeń rzeczonej Koncepcji w kontekście funkcjonowania polskich szkół i placówek oświatowych na Ukrainie. Będziemy także uważnie śledzić sposób praktycznego wprowadzenia w życie założeń Koncepcji, przede wszystkim pod kątem jej ewentualnych konsekwencji dla mniejszości polskiej i relacji polsko-ukraińskich.”

Na konferencji głos zabrał także poseł Sylwester Chruszcz (Zarząd Główny Ruchu Narodowego). Podkreślił obowiązek reagowania nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. – Ukraina powinna być państwem europejskim, demokratycznym, ale nie budowanym na fundamencie OUN-UPA. Będziemy naciskać na MSZ, aby piętnował ten kierunek polityczny – stwierdził.

Cała sprawa rozpoczęła się od złożonej przez prezesa RN interpelacji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w której znalazło się pytanie o stanowisko MSZ dot. wzrostu kultu organizacji OUN-UPA na Ukrainie. Treść dostępna pod tym linkiem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1E33B1B9

Pełny tekst odpowiedzi do znalezienia tutaj: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=60B91004