73 lata temu powstały Narodowe Siły Zbrojne!

DSC05852

W dniu 19 września 2015 (sobota) w Warszawie odbyły się obchody 25-lecia Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jak również 73-ej roczny powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Przedstawiamy relację jednego z głównych organizatorów uroczystości.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej, która została odprawiona w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie przez dr ks. Jarosława Wąsowicza oraz ks. Ryszarda Juraka. Następnie w „Przystanku Historia” – Instytucie Pamięci Narodowej – odbyła się konferencja popularnonaukowa z okazji 25 lecia Związku, w czasie której wystąpili m.in. Sebastian Bojemski, dr. Rafał Sierchuła, dr. Rafał Dobrowolski czy też dr. Wojciech Muszyński. Czynny udział w konferencji wzięli udział przybyli na uroczystości kombatanci.

DSC05676Po zakończeniu konferencji ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci Narodowych Sił Zbrojnych. Kilkaset osób, na czele z kombatantami, grupami rekonstrukcji historycznej, pocztami sztandarowymi i pojazdami wojskowymi, przeszło spod Pomnika Romana Dmowskiego Traktem Królewskim do Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie odbył się Apel Poległych, odmówiono Modlitwę NSZ oraz złożono wieńce.

DSC05923Na placu Zamkowym w Warszawie przez całą sobotę prezentowana była wystawa upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych jak również funkcjonował punkt informujący turystów i Warszawiaków o historii oraz idei NSZ.
Całość obchodów organizowana była przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Fundację im. Kazimierza Wielkiego oraz Straż Marszu Niepodległości.

DSC05941Narodowe Siły Zbrojne były największą organizacja wojskową obozu narodowego działającą w czasach II wojny światowej i w okresie powojennym. NSZ w czasie okupacji liczyły ok 100 tys. żołnierzy, co plasuje ją jaką drugą co do wielkości (po Armii Krajowej) organizację konspiracyjną polskiego państwa podziemnego. Narodowe Siły Zbrojne powstały 20 września 1942 (tego dnia został wydany pierwszy rozkaz komendanta głównego NSZ – płk. Ignacego Oziewicza). Genezy organizacji należy jednak szukać w powstałym w październiku 1939 r. Związku Jaszczurczym, który po klęsce wrześniowej został utworzony przez działaczy przedwojennego ONR-ABC. Narodowe Siły Zbrojne występowały zarówno przeciwko hitlerowskim Niemcom, jak też ZSRR, który po klęsce wojsk niemieckich pod Stalingradem został uznany za wroga numer jeden. Organizacja prowadziła również czynną walkę z partyzantką komunistyczną (Armią Ludowa i partyzantką radziecką). Oddziały Narodowych Sił Zbrojnych wzięły udział w powstaniu warszawskim. Najsłynniejszą jednostką NSZ była Brygada Świętokrzyska, która sformowana pod koniec wojny na kielecczyźnie zakończyła swój szlak bojowy wyzwalając w maju 1945 r. obóz koncentracyjny w Holiszowie (Czechy). Po zakończeniu II wojny światowej NSZ prowadziła do lat 50-tych XX wieku zbrojną walkę z nową komunistyczną władzą w Polsce.