75. rocznica akcji Oddziału NSZ pod Ożarowem

75 lata temu, 26 sierpnia 1943 roku na trasie Ostrowiec Św.- Ożarów, oddział Narodowych Sił Zbrojnych, pod dowództwem Tomasza Wójcika „Tarzana” zorganizował akcję, w której zginął gen. Kurt Renner, dowódca 174 Dywizji Rezerwowej Wehrmachtu.
Był to najwyższy rangą oficerską Niemiec zabity przez polskie podziemie w czasie II wojny światowej.
Przedstawiciele m.in. warszawskiego koła Ruchu Narodowego, Okręgu Mazowieckiego ZŻ NSZ i Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci złożyli kwiaty i zapalili znicze oddając cześć Polakom, którzy z likwidowali przedstawicieli niemieckiego okupanta.

– Oddział „Tarzana” zaczaił się na transport z Polakami złapanymi w łapance. W końcu transport pojechał inną stroną, a tą trasą jechał generał Renner ze swoją świtą. Przypadkowo zlikwidowano najwyższej rangi oficera niemieckiego przez polskie podziemie niepodległościowe – tłumaczy Michał Ślusarz (Ostrowieccy Patrioci).

Uczestnicy uroczystości następnie pojechali do Zawichostu, aby tam pomodlić się nad symbolicznym grobem, pochodzącego z tej miejscowości Tomasza Wójcika „Tarzana”.

A po oficjalnych uroczystościach odbyło się spotkanie z rodzinami polskich Bohaterów na poczęstunku, gdzie poznaliśmy rodzinne pamiątki i relacje o Bohaterze. 

Fotorelacja dostępna jest tutaj