76. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych

22 września w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego odbyły się obchody 76. rocznicy powstanie Narodowych Sił Zbrojnych. Organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy NSZ.

Wszystkich przybyłych na spotkanie przywitał prezes Związku, Karol Wołek. Po odmówieniu modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych mjr Maria Mirecka-Loryś i kpt. Władysław Stefański zostali odznaczeni Krzyżem Zasługi Związku Żołnierzy NSZ. Następny był punkt główny uroczystości, czyli spotkania z Kombatantami, którzy podzielili się z nami wspomnieniami ze swojego życia i działalności w strukturach organizacji narodowych.. Spotkanie poprowadził nasz kolega z Okręgu Szczecińskiego, Łukasz Suchanowski, a swoje historie opowiedzieli nam:

mjr Maria Mirecka-Loryś ps. „Marta”, komendantka Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet
kpt Leszek Zabłocki ps. „Jola”, członek OW ZJ, więzień Pawiaka, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych
por. Julian Wyszomirski ps. „Brzoza”, członek OW ZJ, NSZ, AK, oficer powstania warszawskiego
ppor. Mieczysław Cybulski ps. „Ostry” , członek NSZ, POPW, więzień polityczny okresu stalinowskiego
Regina Świątecka i Stefan Świątecki – małoletni łącznicy Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

Wśród gości byli członkowie rodzin Żołnierzy Wyklętych, reprezentanci organizacji kombatanckich, historycznych, politycznych, społecznych oraz mediów: przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy NSZ-NZW, Stowarzyszenia Historycznego Mazowsze Północne, Ruchu Narodowego, Obozu Narodowo Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.

Uroczystości zakończyła Msza święta w Katedrze Polowej WP, odprawiona w intencjach Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych organizacji podziemia antykomunistycznego.
Ostatnim punktem programu było złożenie kwiatów pod tablicami przy ulicy Długiej, poświęconymi NSZ.

W imieniu całego Okręgu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wczoraj z nami świętowali 76-lecie NSZ. Taka inicjatywa nie odbyłaby się bez współpracy i zaangażowania wielu osób, odpowiedzialnych za: transport Kombatantów, przygotowanie poczęstunku, kwiaty, zdjęcia, przygotowanie sali, sprzątanie po spotkaniu.

Dziękujemy Związkowi Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych za zorganizowanie spotkania z bohaterami NSZ.

Fotorelacja jest dostępna tutaj.