79. rocznica powołania Narodowej Organizacji Wojskowej

W 79 rocznicę powołania Narodowej Organizacji Wojskowej przez SN, z której w późniejszym okresie wywodzili się żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, przedstawiciele Zarządu Okręgu Mazowieckiego Ruchu Narodowego zapalili znicze przy pomnikach żołnierzy NSZ na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach.

“Należy przypomnieć, że w 1942 NOW (1942 rok – okres częściowego scalenia z AK a pozostałej część z NSZ) liczyła ok. 80 tys. członków. Najsilniejsze wpływy posiadała na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i Małopolsce. NOW miała także oddziały partyzanckie, wśród których można wymienić dowodzone przez Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”, Józefa Czuchrę ps. „Orski”, „Mnich”, „Bogumił”, „Podhalanin”, ppor. Leona Janio ps. „Łaski”, „Bryza” czy Józefa Zadzierskiego ps. „Wołyniak”. Przede wszystkim NOW prowadziła jednak działalność wywiadowczą oraz rozpoznanie konfidentów i szczególnie niebezpiecznych funkcjonariuszy hitlerowskich, zdobywano broń, amunicję i środki finansowe, tworzono system łączności, głównie patroli terenowych, a także kolportaż podziemnej prasy. Przeprowadzano akcje sabotażowo-dywersyjne i w celach samoobrony. NOW organizowała również pomoc dla Żydów (współpracując w Warszawie w tym celu z Frontem Odrodzenia Polski i pracownikami Wydziału Opieki Społecznej i Zdrowia Zarządu Miejskiego Warszawy). Po upadku powstania Warszawskiego, w którym walczyło w ramach oddziałów AK ok. 1,5 tys. żołnierzy NOW, organizacja ponownie usamodzielniła się i w listopadzie 1944 współtworzyła ze scaloną z AK częścią NSZ Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.”