Adam Andruszkiewicz o zmianach w Karcie Polaka

– Osoba która Otrzyma Kartę Polaka będzie miała gwarantowany o wiele bezpieczniejszy przejazd do kraju, zwrot kosztów podróży, fundusze na aklimatyzację na terenie Polski, darmowe kursy języka polskiego, ponadto możliwość uzyskania już po roku obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej – skomentował skierowany do marszałka Sejmu projekt zmian w Karcie Polaka Adam Andruszkiewicz, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Pełnej wypowiedzi prezesa Młodzieży Wszechpolskiej można posłuchać tutaj