Apel do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

Poniżej publikujemy apel Tomasza Pałasza (prezesa regionu Pomorze Ruchu Narodowego) do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, w związku z ostatnimi wydarzeniami w Gdańsku.

Z aprobatą przyjmujemy informację o kontroli w podległych resortowi instytucjach, jaką Pan Minister zarządził po sobotnich wydarzeniach w Gdańsku. Pragnę zaapelować do Pana Ministra o konsekwencję i śmiałe pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy, którzy przekroczyli swoje uprawnienia podczas pełnionych tego dnia obowiązków na ulicach Gdańska.

Z relacji uczestników wydarzeń a także z materiałów dostępnych w mediach wiemy, że działania policji cechowały się nie tylko agresją i brutalnością, ale przede wszystkim, że były one często wymierzone w spokojne grupy demonstrantów. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której służby państwa zamiast zabezpieczać, stają się źródłem zagrożenia dla manifestantów na ulicach.

Ruch Narodowy będzie ze szczególną uwagą przyglądać się postępom w działaniach resortu w tej sprawie. W najbliższym czasie zwrócimy się także do Pana Ministra drogą oficjalną o wyjaśnienia w tej sprawie.

Tomasz Pałasz
Prezes Regionu Pomorze Ruchu Narodowego