Apel Prezesa Ruchu Narodowego do Mateusza Morawieckiego

 

Warszawa, 09.05.2018 r.

 

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze!

Zerwanie przez USA porozumienia nuklearnego z Iranem oraz przywrócenie sankcji to fatalny sygnał dla bezpieczeństwa i stabilizacji na Bliskim Wschodzie.

Niestety, jest to również świadectwo wzrostu i tak potężnych wpływów lobby izraelskiego w Waszyngtonie. Co za tym idzie, wobec trwającej nagonki środowisk żydowskich oraz izraelskich polityków, mediów i postaci życia publicznego na nasze państwo – są to również złe wieści dla Polski.

Wojenne pogróżki na Bliskim Wschodzie dobiegają dziś przede wszystkim z Tel-Avivu. Tymczasem Iran, od którego w ostatnim czasie Polska odebrała znaczącą dostawę ropy naftowej, jest potencjalnie niezwykle korzystnym partnerem gospodarczym dla naszego kraju. Jest jednym z czołowych producentów ropy naftowej i gazu ziemnego, potężnym, otwierającym się rynkiem 80 milionów konsumentów oraz znaczącym importerem produkcji rolnej.

Iran jest zarazem jedynym w regionie poważnym przeciwnikiem Izraela niezniszczonym przez zewnętrzne interwencje. Nawiązanie przez Polskę ściślejszych relacji z tym państwem będzie z tego powodu również istotnym sygnałem suwerenności i podmiotowości Polski w obszarze stosunków międzynarodowych.

Dlatego imię pokoju, w imię polskich interesów gospodarczych, w tym zwłaszcza w kluczowej dla bezpieczeństwa państwa energetyce, ale także m.in. ze względu na kwestię bezpieczeństwa chrześcijan w regionie, Polska powinna wyraźnie zdystansować się do obecnej polityki Stanów Zjednoczonych oraz Izraela w tym zakresie.

W polskim interesie leżą intensywne i życzliwe relacje z Iranem. Wzywam Pana Premiera do prowadzenia odważnej i roztropnej polityki państwa polskiego w tym zakresie.

Robert Winnicki
Poseł na Sejm RP
Prezes Ruchu Narodowego