Apel do Marszałka Sejmu o rozszerzenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej

– Zwracamy się do Marszałka Sejmu o poszerzenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Oprócz spotkań rządów oraz kwestii przewodnictwa, należy stworzyć stałą współpracę Zgromadzenia Parlamentarnego w ramach sojuszu – apelował dzisiaj do marszałka Marka Kuchcińskiego prezes Robert Winnicki.

– Polska dyplomacja podejmuje działania zmierzające do integracji państw regionu. Jednakże w większym stopniu relacje te opierają się na gestach i deklaracjach niż na realnej współpracy – zauważył podczas konferencji prasowej poseł Robert Winnicki.

Zaznaczył on także, że Ruch Narodowy popiera takie działania, o ile są one podyktowane pierwszeństwem polskiego interesu narodowego.

– Nie ma instytucjonalnych form współpracy oraz wspólnej agendy politycznej na wiele spraw. W związku z tym Ruch Narodowy uważa, że integracja regionu powinna rozpocząć się od państw, które od dawna już ze sobą współpracują, czyli od Grupy Wyszehradzkiej – stwierdził Robert Winnicki.

Prezes Ruchu Narodowego wyraził zadowolenie, że Jobbik, będący aktualnie drugą siłą polityczną na Węgrzech, wychodzi również z taką inicjatywą, gdyż RN wpisał postulat instytucjonalnej współpracy w ramach grupy V4 do swojego programu politycznego nie konsultując tego wcześniej z Węgrami.

 

Treść apelu do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego:

Szanowny Panie Marszałku!

W minioną środę Gabor Vona, lider Jobbiku będącego drugą siłą polityczną Węgier, zaprezentował projekt rezolucji parlamentu w Budapeszcie, skierowanej na poszerzenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Jak do tej pory współdziałanie grupy V4 odbywa się w sposób regularny na szczeblu międzyrządowym. Inicjatywa Węgrów zmierza do tego, by wzmocnić je o kolejny komponent, to jest stałą, zinstytucjonalizowaną współpracę parlamentów Grupy. W projekcie rezolucji jest również mowa o otwarciu Grupy Wyszehradzkiej na kolejne państwa, w tym kontekście wymieniona jest Chorwacja.

Podczas odbywającego się w tym roku forum Europa Karpat podkreślał Pan Marszałek wagę współpracy międzynarodowej w naszym regionie. Należy zwrócić uwagę, że kontakty międzyrządowe na forum Grupy Wyszehradzkiej są bardzo intensywne. Brakuje natomiast ram instytucjonalnych dla regularnej współpracy parlamentarzystów państw członkowskich. Dlatego utworzenie stałego zgromadzenia wydaje się inicjatywą wartą podjęcia również z polskiej strony. Uważam, że Pan Marszałek jest najbardziej odpowiednią osobą do zainicjowania takiego kroku.

z poważaniem,
Robert Winnicki
Poseł na Sejm RP
Prezes Ruchu Narodowego