Bartosz Józwiak o ruchu drogowym w Sejmie

Bartosz Jóźwiak, poseł, członek Rady Politycznej RN, Prezes UPR, w swoim pierwszym przemówieniu poruszył temat wdrażania programu CEPIK 2 w zakresie ruchu drogowego. Wyraził także poparcie proponowanemu odsunięciu w czasie terminu wejścia w życie nowej ustawy o ruchu drogowym ze względu na potrzebę konsultacji społecznych i branżowych.