Dziś o 15:00 w Warszawie manifestacja antyimigrancka!

O godzinie 15:00 na Placu Zamkowym rozpocznie się manifestacja antyimigrancka organizowana przez Młodzież Wszechpolską. Zapraszamy!

Szczegóły tutaj: https://www.facebook.com/events/1465851250378992/

 

Oświadczenie Zarządu Głównego RN:

Ruch Narodowy odrzuca politykę imigracyjną rządu jako sprzeczną z polskim interesem narodowym. Wymuszona przez Unię Europejską decyzja o przyjęciu dwóch tysięcy nielegalnych imigrantów musi zostać cofnięta. Polska nie jest i nie może być krajem imigracyjnym!

 

Doświadczenia krajów europejskich wymownie pokazują, że imigracja spoza euroatlantyckiego kręgu kulturowego kończy się niemożnością asymilacji, konfliktem kulturowym, kryzysem społecznym, plagą przestępczości i groźbą terroryzmu. Miliony azjatyckich i afrykańskich przybyszów do Europy niszczą europejską tkankę społeczną, nadwerężają systemy zabezpieczenia społecznego oraz tworzą namacalne niebezpieczeństwo dla bytu i spokoju europejskich rodzin. Każdy zdrowo myślący Europejczyk dostrzega ten stan rzeczy i stąd narasta masowy sprzeciw wobec imigracji we wszystkich krajach zachodnioeuropejskich. Polak zaś powinien tym razem być mądry przed szkodą, a nie po szkodzie! 

 

Rzeczpospolita Polska nie może być zakładnikiem ideologii wyznawanej przez elity Unii Europejskiej. Suwerenne państwo nie może słuchać obcych nakazów, ale działać winno w interesie narodowym. Tylko stanowczy sprzeciw wobec uczynienia z Polski kraju imigracyjnego może uchronić nas przed wszystkimi przyszłymi skutkami masowej imigracji. Jeżeli dzisiaj damy wstawić nogę w drzwi polskiego domu, to jutro te drzwi zostaną wyważone i zaleje nas fala imigrantów. Polscy narodowcy nie chcą w naszym kraju dzielnic arabskich, jak we Francji; tureckich, jak w Niemczech czy pakistańskich, jak w Anglii!

 

Szczególnie niebezpieczny dla Europy i Polski jest napływ wyznawców islamu, a wsród nich islamistów o skłonnościach terrorystycznych. Czym innym jest wierna Polsce od stuleci społeczność tatarska, a czym innym tysiące obcych społecznie, kulturowo i moralnie przybyszów z Azji i Afryki. Chcemy zachowania bezpieczeństwa na ulicach polskich miast i nie chcemy codziennego lęku o kradzieże czy gwałty ze strony imigrantów. Pragniemy nade wszystko zachowania polskiej tożsamości cywilizacyjnej i odrzucamy szkodliwy mit multikulturalizmu, który nie sprawdził się nigdzie w Europie.  Mówimy otwarcie: nie dla islamizacji Polski!    

 

W czasach kryzysu polski budżet powinien finansować politykę prorodzinną, a nie utrzymywać kolejne tysiące ludzi obcych naszej ojczyźnie. Ani złotówka nie może być wydana wbrew potrzebom milionów Polaków, a polskie rodziny nie mogą być w ten sposób okradane. Odpowiedzialność społeczna nakazuje Ruchowi Narodowemu stanąć w pierwszym rzędzie obrońców interesów społecznych i finansowych polskich rodzin!

 

Ruch Narodowy gotowy jest do dialogu na temat szczególnego statusu bliskowschodnich chrześcijan prześladowanych za swoją wiarę. Przypominamy jednak o naszej stałej akcji i postulacie: chcemy repatrianta, a nie imigranta. Dziesiątki tysięcy Polaków z Kazachstanu albo Syberii ma prawo wrócić na łono ojczyzny na koszt państwa polskiego.

Dlatego wzywamy rząd:

zamknijcie drzwi imigranom, otwórzcie drzwi Polakom!      

Zarząd Główny Ruchu Narodowego