Głos kobiet w 100. rocznicę przyznania praw wyborczych kobietom w Polsce”

Głos kobiet w 100 rocznicę przyznania praw wyborczych kobietom w Polsce to zwięzła publikacja przybliżająca historię ruchu kobiecego na świecie i Polsce.

Broszura opisuje ruch kobiecy w Polsce w okresie zaborów oraz zaangażowanie Polek w działalność polityczna w XX-leciu międzywojennym. Powstanie niniejszego wydania ma również podkreślić wyjątkowość ruchu emancypacyjnego w Polsce związanego i w wielu przypadkach tożsamego z ruchem niepodległościowym, zauważają, że niepodległość ma nie tylko ojców, ale również matki.

Część publikacji to pokazanie wybitnych postaci, współczesnych problemów kobiet na  świecie oraz kalendarium przyznania praw politycznych, a stricte wyborczych kobietom na świecie. Całość ma być inspiracją dla współczesnych kobiet do pochylenia się nad historią emancypantek, ale również zwykłych kobiet, które swoim życiem mogą być autorytetem i przykładem dla współczesnych.