I Zjazd Struktur Zagranicznych Ruchu Narodowego

Prezes RN Robert Winnicki z prezentem od od kol. Daniela Flaki z Norwegii - ręcznie wykonanym, stylowym portfelem.

W przeddzień Marszu Niepodległości w Warszawie odbyło się spotkanie polonijnych sympatyków i działaczy Ruchu Narodowego.

Spotkanie miało formę biesiady, podczas której swobodne rozmowy przeplatały się z przemówieniami i dyskusją moderowaną.

Udział w Zjeździe wzięło ponad 20 osób, z 10 krajów, władających kilkunastoma językami.

Liderzy Ruchu Narodowego – Robert Winnicki, Krzysztof Bosak i Krzysztof Tuduj – w swoich wystąpieniach naszkicowali obecną sytuację polityczną oraz zaakcentowali specyfikę polskiego ruchu narodowego i główne wytyczne dla narodowej aktywności. Szczególnie podkreślali znaczenie wytrwałości i umiejętności wspólnego działania, solidarności i sprawnej wymiany informacji.
Koordynator struktur zagranicznych Robert Grajny opisał ścieżkę formalnego włączania się w działalność Ruchu Narodowego.
Po wystąpieniach był czas na pytania.

Goście z zagranicy podzielili się swoimi doświadczeniami, pomysłami i potrzebami. Podkreślano, że zainteresowana Polską Polonia praktycznie nie ma reprezentacji w Sejmie. Przybyły z Wiednia kol. Dariusz J. Strzelczyk opisał historię powstania i działalność najsilniejszej obecnie zagranicznej grupy sympatyków RN, a p. Joanna Teglund, ekspert ds. migracji, scharakteryzowała związane z tym zjawiskiem zagrożenia dla Polski i rolę, jaką w uświadamianiu tych zagrożeń może odegrać Polonia.

Rozmowy trwały jeszcze długo po wyczerpaniu formalnego porządku Zjazdu.

Osoby z zagranicy, które nie mogły przybyć osobiście, ale chciałyby się włączyć w działalność narodową, mogą nawiązać kontakt z Ruchem Narodowym pisząc na adres [email protected]

Warto również zarezerwować czas na kolejny Zjazd, który odbędzie się za rok.

Piotr Świtecki