Inauguracyjne spotkanie Klubu Konfederacji w Czeladzi

Kolejny dzień, kolejny Klub Konfederacji rozpoczął swoją działalność. 13 września odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Klubu Konfederacji w Czeladzi. Jest to kolejny Klub, który powstał z inicjatywy lokalnych działaczy Ruchu Narodowego. Podobnie jak w Gliwicach, Tychach, Mysłowicach, Świętochłowicach czy Zawierciu, liderem Klubu Konfederacji Czeladź jest działacz Ruchu Narodowego. Czeladzią kieruje kol. Sebastian Wit. W niedługim czasie w Czeladzi powinno powstać także koło Ruchu Narodowego. W swoim przemówieniu Tomasz Dorosz przedstawił idee przyświecające narodowcom, zachęcając klubowiczów do wstąpienia w szeregi RN. Na spotkaniu pojawili się lokalni liderzy naszych koalicjantów z Konfederacji. Po spotkaniu możemy być pewni, że działalność sympatyków Konfederacji w Czeladzi będzie zgodna i owocna.