Jacek Lanuszny: Gminy i elektrownie muszą współpracować przy realizacji uchwały antysmogowej!

Już za dwa tygodnie w życie wchodzi uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego. Radni
Sejmiku przegłosowali m.in., że od września 2017 r. nie będzie można już palić mułem, flotokoncentratami, węglem brunatnym i drzewem o wilgotności powyżej 30%. Również wprowadzony harmonogramy wymiany kotłów na kotły, które kotły będą musiały spełniać standard emisyjny minimum 5. klasy.

Największe jednak obawy u mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia budzi kwestia zakazu stosowania tanich paliw – Spora liczba gospodarstw domowych ma jeszcze zapasy mułu i flotu w swych kotłowaniach. Poza tym, zdarzały się sytuacje, że ludzie kupowali tanie paliwa na nadchodzący okres grzewczy, licząc, że data na fakturze zakupu sprzed września 2017 r. pozwoli im spalić te paliwa w okresie obowiązywania już uchwały antysmogowej – powiedział Jacek Lanuszny, prezes
Regionu Śląskiego Ruchu Narodowego.

Prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki, w celu doprecyzowania tej sytuacji skierował pytania do ministerstw – energii i środowiska w sprawie uchwały antysmogowej:

“Czy gospodarstwa domowe posiadające jeszcze w swych kotłowaniach muł, węgiel brunatny, lub flotokoncentrat (po poprzedniej zimie) będą mogły go spalić w trakcie obowiązywania uchwały antysmogowej? Jeżeli nie – to w jaki sposób mają zutylizować paliwo, które będzie już
zakazane?”

Ministerstwo Środowiska odpowiedziało:

“W związku z powyższym ww. paliwa można stosować w instalacjach o mocy do 1 MW wyłącznie do końca sierpnia 2017 r.”.

W dalszej części odpowiedzi Ministerstwo pisze również:

“Jednocześnie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mając na uwadze zaistniałe problemy z zapasami paliwa, w które wiele gospodarstw domowych zaopatrzyło się już na kolejny sezon grzewczy przed przyjęciem uchwały antysmogowej i nie zdoła ich spalić do końca sierpnia 2017 r., wystąpił do wybranych podmiotów gospodarczych, w tym do elektrowni znajdujących się na terenie województwa, z wnioskiem o rozważenie możliwości przyjmowania niewykorzystanych paliw, od osób fizycznych i prawnych, eksploatujących instalacje grzewcze omocy do 1 MW. W przypadku pozytywnego ustosunkowania się ww. podmiotów do propozycji,informacja taka zostanie przekazana odpowiednim urzędom gmin, które będą mogły informować zainteresowanych mieszkańców”

“Do tej pory żadna strona (ani elektrownie, ani gminy i miasta) nie przedstawiła szczegółów takiej operacji, co jest niepokojące i wzbudza uzasadnione obawy mieszkańców województwa śląskiego. Bardzo ważne jest kto poniesie koszty tego przedsięwzięcia. Trzeba mieć na uwadze to, że za ten muł i flot ludzie zapłacili.  – stwierdził prezes śląskich struktur RN

Uchwała antysmogowa, co do zasady, jest słuszna, aczkolwiek smogu jest mniej niż kilka i kilkanaście lat temu. Wdrażanie uchwały powinno być transparentne i nie odbijać się negatywnie w lokalnych społecznościach. Czekamy także na rozwiązania legislacyjne ze strony rządu dotyczące walki ze smogiem” – dodaje Jacek Lanuszny

Pełna treść interpelacji poselskiej wraz z odpowiedziami w sprawie uchwały antysmogowej można znaleźć tutaj