“W jednorodności siła” – oświadczenie władz Ruchu Narodowego w związku z sytuacją w Hiszpanii

– Władze państwowe muszą zacząć ograniczać niekontrolowany napływ i określać nieprzekraczalne limity osób, którym wydawane jest pozwolenie na pracę oraz pobyt – czytamy w oświadczeniu władz Ruchu Narodowego w związku z sytuacją w Hiszpanii.

Warszawa, 03.10.2017 r.

“W jednorodności siła” – oświadczenie władz Ruchu Narodowego w związku z sytuacją w Hiszpanii

Ostatnie wydarzenia w Katalonii, wstrząsające Hiszpanią i wpływające na debatę publiczną w całej Europie powinny mobilizować wszystkich Polaków do docenienia wartości, jaką jest spójność etniczna, kulturowa i religijna naszego państwa.

Pomimo występowania nielicznych mniejszości w poszczególnych regionach, Polska posiada wyjątkowo jednolity narodowościowo charakter. Jest to ogromny zasób spokoju społecznego, bezpieczeństwa i jeden z fundamentów pomyślnego rozwoju naszej Ojczyzny.

Napięcia językowe i etniczne manifestujące się w Hiszpanii są również właściwą okazją do refleksji nad postępującą imigracją do Polski, w szczególności z Europy Wschodniej. Powszechny sprzeciw społeczny wobec imigracji spoza Europy nie powinien przysłaniać problemów, jakie w perspektywie czasu musi rodzić nieostrożna, zbyt otwarta polityka prowadzona w tym względzie przez obecny rząd.

Dlatego apelujemy do obozu rządzącego o większą rozwagę i zdecydowane kroki w tym zakresie. Władze państwowe muszą zacząć ograniczać niekontrolowany napływ i określać nieprzekraczalne limity osób, którym wydawane jest pozwolenie na pracę oraz pobyt.

Niezbędne jest prowadzenie rozsądnej polityki gospodarczej, uwzględniającej kwestie społeczne i narodowościowe. Ewentualny napływ siły roboczej spoza Polski musi być dostosowany do możliwości asymilacyjnych naszego narodu. Niezbędne jest również prowadzenie w tym zakresie odpowiedniej polityki kulturalnej oraz edukacyjnej.

Problemy, których doświadcza Hiszpania mogą wydawać się dziś wielu Polakom odległe – tak geograficznie jak i czasowo. Niemniej, odpowiedzialna polityka narodowa musi dostrzegać i zapobiegać problemom, które mogą pojawić się w perspektywie wielu lat, a nie tylko do czasu najbliższych wyborów.

Zarząd Główny Ruchu Narodowego