Węgierski Jobbik cieszy się z reprezentacji RN w Sejmie

“(…) Bardzo cieszy nas także fakt, że nasz strategiczny partner Ruch Narodowy będzie reprezentowany w parlamencie, poprzez sojusz skonstruowany przez Pawła Kukiza. W ten sposób siły narodowo-radykalne mogą zachowywać się jak żyjące sumienie Polski w celu kontrolowania rządu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli pewne działania byłyby niekorzystne dla polskiego narodu. Co więcej, mają możliwość ciągłego wspierania patriotycznych inicjatyw. To jest wspaniała okazja dla Warszawy aby być pewnym, że właściwe decyzje są czynione dla Polski.

Zdaniem Jobbiku, innym kluczowym faktem jest to, że lewica doznała srogiej klęski w wyborach i zaczęła podążać w kierunku zupełnej dezintegracji, tak jak ma to miejsce na Węgrzech. To zaś oznacza, że ostatnie pozostałości komunizmu znikną ze sfery polskiego życia politycznego.

Żyjemy w historycznych czasach, Europa i jej granice są pod ciśnieniem kryzysów oraz konfliktów. Nowy polski rząd oraz parlament ukazuje nam potencjał na rozwój współpracy narodów Europy Środkowej, która będzie oparta na Warszawie, poprzez to również na promowanie naszych narodowych interesów przeciwko centralistycznym siłom globalizacji. Nie żądając nic od Zachodu, jak również i Wschodu, mamy nadzieję, że Warszawa będzie naszym sojusznikiem w realizowaniu naszych interesów oraz kształtowaniu Europy, faktycznie w oparciu o chrześcijańskie i tradycyjne wartości.”

Márton Gyöngyösi
Szef Biura Spraw Zagranicznych Jobbiku

Ádám Mirkóczki
Rzecznik Jobbiku