Katowice: Odbył się VI Marsz Powstańców Śląskich

6 maja Ślązacy manifestowali swoją dumę z regionalnej tożsamości, przywiązania do polskiego Śląska oraz (przede wszystkim) pamięć o Bohaterach Powstań Śląskich. Marsz Powstańców został zorganizowany przez lokalne struktury RN, Młodzieży Wszechpolskiej i Fundacji Orle Gniazdo (organizator festiwalu o tej samej nazwie).

– Trzeba walczyć o prawdę historyczną Górnego Śląska, ale przypominać także o specyfice historycznej jak i ekonomicznej naszego regionu – podkreślał w swoim przemówieniu Jakub Kalus, sekretarz zarządu Ruchu Narodowego. Z kolei prezes RN w województwie śląskim Jacek Lanuszny przypomniał o rozczarowaniu mieszkańców województwa elitami politycznymi, które po 1989 r.  dokonały częściowej, ale też w jego ocenie nonsensownej deindustrializacji Górnego Śląska.

Trzy powstania śląskie wybuchały kolejno w 1919, 1920 i 1921 roku. W manifestacji brało udział kilkadziesiąt osób, uczestnicy wykrzykiwali m.in. „Polski honor, Śląska duma!”