Komitet Wyborczy Ruch Narodowy RP

KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP

UL. NOAKOWSKIEGO 10 LOK. 12, 00-666 WARSZAWA

PEŁNOMOCNIK WYBORCZY: WITOLD TUMANOWICZ

PEŁNOMOCNIK FINANSOWY: MICHAŁ WAWER

Uchwała PKW o utworzeniu Komitetu Wyborczego Ruch Narodowy RP

 

Rejestr zaciągniętych kredytów:

 

Rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę: