Konferencja “Idea Narodowa a współczesna polska emigracja”

W niedzielę 2 września w Wiedniu odbędzie się konferencja “Idea Narodowa a współczesna polska emigracja”

Prelegentami będą wiceprezes Zarządu Głównego Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak, sekretarz Zarządu Głównego RN Anna Bryłka i Koordynator zagranicznych struktur RN Robert Grajny.

Konferencja odbędzie się na Pius Parsch Platz 2 o godzinie 17

Organizatorami konferencji są:

  • Ruch Narodowy
  • Koło Sympatyków Ruchu Narodowego w Wiedniu
  • Podgórzańskie Koło Związku Narodowych Sił Zbrojnych
  • Media Vienna PL