Konferencja prasowa Krzysztofa Bosaka w Białymstoku

Po kilkudniowym pobycie na Pomorzu Krzysztof Bosak tym razem ruszył na Podlasie. 4 czerwca w Białymstoku miała miejsce już tradycyjna kampania wyborcza. Mowa była o Podlasiu i wizji “Nowej Polski”.

W pobycie w Białymstoku Krzysztofowi Bosakowi towarzyszył między innymi oczywiście prezes Ruchu Narodowego, Robert Winnicki, który wszedł do Sejmu właśnie z okręgu podlaskiego. To właśnie prezes RN rozpoczął konferencję: “”Wracamy z kampanią wyborczą. Wracamy z nową energią. Z tą nową Polską, nową wizją Polski, którą reprezentuje Krzysztof Bosak. Wracamy i zaczynamy od Białegostoku. Zaczynamy od tej części Polski, która często umyka niestety zajętym sobą warszawskim elitom”. Następnie głos zabrał wiceprezes RN i kandydat Konfederacji na urząd prezydenta.

“Dziś, kiedy w Warszawie w Sejmie trwa teatr polityczny manifestowanej jedności przez obóz rządzący, wykorzystany przez urzędującego prezydenta, my jesteśmy w Białymstoku, na Rynku Kościuszki. Właśnie dlatego, że Podlasie to region fantastycznych ludzi. Region ogromnych możliwości, w którym ludzie łączą wiarę w tradycyjne wartości, z nowoczesnością, z postawą przedsiębiorczości, rozwoju. To wizja, która mi towarzyszy od początku mojego startu w prawyborach Konfederacji, prowadzenia kampanii prezydenckiej” – podkreślał Krzysztof Bosak. “Wizja budowy nowej Polski, w której nie stawia się sztucznej sprzeczności pomiędzy tradycyjnym systemem wartości a korzystaniem ze wszystkich nowoczesnych rozwiązań, jakie oferuje nam technologia, gospodarka, nowoczesny świat”. Tradycyjne wartości, nowoczesny patriotyzm.

Robert Winnicki ogłosił, że zawiązał się komitet poparcia Krzysztofa Bosaka. “Jesteśmy tutaj również dlatego, że Podlasie oferuje zaplecze intelektualne. Zaplecze, które będzie tworzyć komitet, o którym wspomniał poseł Robert Winnicki” – podkreślał Krzysztof Bosak. W konferencji prasowej głos więc zabrali przedstawiciele tworzącego się komitetu: prof. Ryszard Rutkowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który jest przewodniczącym, a także Jarosław Galej, który w komitecie i na konferencji reprezentował przedsiębiorców. Konferencja prasowa, zawiązany komitet oraz wielkie zainteresowanie wiecem poparcia dla Krzysztofa Bosaka i Konfederacji pokazały, że na Podlasiu ideowa prawica ma poważne poparcie i umocowanie w lokalnej społeczności. Po pobycie w Białymstoku Krzysztof Bosak rusza w inne regiony Polski.