Konferencja sejmowa “Warunki pokoju na świecie”

Serdecznie zapraszamy na konferencję “Warunki pokoju na świecie”, która odbędzie się 21 października w Sejmie RP. 

PLAN WYDARZENIA: 

KONFERENCJA: Warunki pokoju w świecie

Sejm RP, 21 października 2017, godz. 9:00 – 18:00
WSTĘP WOLNY
9:00-9:30 – Rejestracja Uczestników
10:00-10:05 – Uroczyste Otwarcie Konferencji: Prof. Anna Raźny 

PANEL I – 10:05-11:45 (moderator: prof. Adam Wielomski)

10:05-10:25 – Ks. Ryszard Halwa: „Współczesne zagrożenia dla życia i rodziny jako zagrożenie dla pokoju na świecie”
10:25-10:45 – Prof. Anna Raźny: „Czy bezpieczeństwo oznacza pokój?”
10:45-11:05 – Prof. Artur Śliwiński: „Modele referencyjne bezpieczeństwa europejskiego”
11:05-11:25 – Prof. Włodzimierz Bojarski: „Cywilizacja niepokoju i kultura pokoju”
11:25-11:45 – Dyskusja
11:45-12:05 – Przerwa kawowa 

PANEL II – 12:05-13:45 (moderator: prof. Artur Śliwiński)

12:05-12:25 – Poseł Robert Winnicki: „Silna Polska czynnikiem pokoju w Europie”
12:25-12:45 – Prof. Adam Wielomski: „Pacyfizm czy zasada równowagi? O trwałym pokoju w ujęciu historycznym”
12:45-13:05 – Dr Marcin Jendrzejczak:„Teoria wojny sprawiedliwej i jej współczesne zastosowania”
13:05-13:25 – Dr Tomasz Knapik: „Zagadnienie pokoju w myśli Benedykta XVI”
13:25-13:45 – Dyskusja
13:45-15:00 – Przerwa obiadowa 

PANEL III – 15:00-16:15 (moderator: poseł Robert Winnicki)

15:00-15:20 – Mgr Magdalena Ziętek-Wielomska: „Dekoncentracja kapitału jako ekonomiczny warunek pokoju”
15:20-15:40 – Poseł Janusz Dobrosz: „Warunki traktatu polsko-niemieckiego i ich realizacja”
15:40-16:00 – Red. Adam Śmiech: „NATO – gwarant bezpieczeństwa czy relikt Zimnej Wojny?”
16:00-16:15 – Dyskusja
16:15-16:35 – Przerwa kawowa 

PANEL IV – 16:35-17:30 (moderator: dr Radosław Sławomirski)
16:35-16:55 – Poseł Jan Łopuszański: „O miłości ojczyzny”
16:55-17:15 – Mgr inż. Maciej Wac-Włodarczyk: „Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie”
17:15-17:30 – Dyskusja
17:30-18:00 – Zamknięcie Konferencji: Prof. Anna Raźny, poseł Robert Winnicki

ORGANIZATORZY:

PARLAMENTARNY ZESPÓŁ DS. DEBATY PUBLICZNEJ
Fundacja im. Świętego Michała Archanioła
Ruch Narodowy

Zgłoś swój udział: www.visveritatis.pl

ZAPISY DO CZWARTKU DO GODZINY 24.00!

“Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją wywołują, ale również ci, którzy nie czynią, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić”. – św. Jan Paweł II

“Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów. Zachód oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć będzie. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której używając Polska odniesie zwycięstwo – to Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero
zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę”. – Prymas Polski Kardynał August Hlond