Konferencja „W poszukiwaniu dobra wspólnego Polaków” na Górze św. Anny

W dniach 19-20 września 2020 r. odbyła się druga edycja Konferencji Naukowej Polskiej Współczesnej Myśli Pronarodowej pt. „W poszukiwaniu dobra wspólnego Polaków”. Prelegenci oraz goście prowadzili wykłady i dyskusje w niezwykle urokliwej części Śląska Opolskiego – na Górze Świętej Anny. Imponujący kompleks klasztorny wraz z Sanktuarium św. Anny to niezwykłe miejsce, które niewzruszenie trwa i rozwija się, pomimo burzliwych zmian układów politycznych, gospodarczych i kulturowych na tym terenie.

Organizatorem konferencji, podobnie jak w zeszłym roku, była Fundacja Piastowska. Obrady otworzył poseł Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego, Krzysztof Tuduj, który jest inicjatorem i pomysłodawcą tego cyklicznego wydarzenia.

Grono ekspertów – przedstawicieli środowiska akademickiego z całego kraju, w tym profesorów, doktorów i doktorantów – w swoich wykładach poruszało niezwykle ważne wątki dotyczące aktualnych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych, istotnych z punktu widzenia odpowiedzialnego i trafnego kreowania przyszłości narodu.

Wśród poruszanych tematów niezwykle burzliwe dyskusje wywołała m.in. tematyka sytuacji polsiej wsi, zagrożeń jakie niosą dla Polski idee Zrównoważonego Rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu, kwestie polityki Polski wobec Ukrainy, analiza porównawcza chrześcijańskiego i islamskiego fundamentalizmu oraz kwestia sytuacji w jakiej znajduje się obecnie polski system opieki zdrowotnej.

Konferencja była rejestrowana przez Media Narodowe, a nagrania z poszczególnych prelekcji zostaną wkrótce udostępnione. Poniżej można zapoznać się z listą prelegentów oraz tematyką zaprezentowanych wykładów:

– mgr Andrzej Moroz, Czy polska wieś jest dzisiaj polska?;

– dr Piotr Zamelski, Rola ustroju politycznego i prawa pozytywnego w doktrynach papieskich przełomu XIX i XX w.;

– dr Wojciech Golonka, Polityka pro-społeczna a socjalizm. Wymogi prawa naturalnego a dorobek chrześcijaństwa;

– dr Andrzej Fąk, Wybrane zagadnienia teorii pieniądza oraz prawnych regulacji dotyczących pieniądza po 1918 r.;

– dr Krzysztof Knyżewski, Idee Zrównoważonego Rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu jako egzystencjalne zagrożenia dla Polski;

– mgr Piotr Moroz, Komunikaty w partii i komunikaty partii;

– ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, Jak wspierać małżeństwo i rodzinę;

– dr hab. Włodzimierz Osadczy, Pułapka ukraińska polityki polskiej. Historia i współczesność niebezpiecznej mitomanii;

– dr Tomasz Michalczak, Dwa odmienne światy – fundamentalizm w chrześcijaństwie i islamie. W poszukiwaniu dialogu i dobra wspólnego;

– dr Marian Apostoł, Dar życia jako dobro absolutne i fundament rozwoju narodu i państwa w perspektywie historycznej;

– mgr Łukasz Ospara, Struktura Stronnictwa Narodowego w województwie kieleckim w latach 1928 – 1939;

– dr Marta Cywińska, Koncepcja autorska wychowania narodowego na tle zagrożeń naszych czasów;

– dr hab. Marek Rosiak, Aktualność intelektualizmu etycznego;

– lek. med. Marcin Sowiński, Systemowe podejście do zdrowia Polaków – co nam zagraża z powodu epidemii, głównie w kontekście onkologii w Polsce.