Kongres Programowy Ruchu Narodowego [relacja]

10 grudnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP, pod hasłem: „Suwerenny Naród w XXI wieku”, odbył się Kongres Programowy Ruchu Narodowego. Było to pierwsze od wielu lat wydarzenie, na którym ugrupowanie odwołujące się do tradycji narodowej przedstawiło swój program wyborczy. Kongres zgromadził ponad 300 osób.

Spotkanie prowadzone przez członka Rady Politycznej RN i redaktora naczelnego portalu konserwatyzm.pl, Michała Krupę rozpoczęło się od odmówienia modlitwy żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i odśpiewania Hymnu Polski.

Pierwszą częścią Kongresu były przemowy gości m.in. Mariusza Dzierżawskiego, Mariana Piłki z Prawicy Rzeczpospolitej, prof. Jacka Bartyzela czy Grzegorza Brauna. Wszyscy zaproszeni zgodnie podkreślali, iż dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla środowisk narodowych i konserwatywnych. Zdaniem prezesa fundacji Pro-prawo do życia, Mariusza Dzierżawskiego, obecni na sali działacze narodowi dają ogromną nadzieję na to, by w najbliższym czasie w Polsce powstała kompetentna, odważna, gotowa do poświęceń klasa polityczna. Profesor Jacek Bartyzel wyraził ogromne uznanie, zarówno dla działalności całego Ruchu Narodowego, jak i  poselskiej postawy Roberta Winnickiego. Żywi także nadzieję, że w przyszłości Ruch Narodowy walnie przyczyni się do odnowy religijnej, społecznej i politycznej polskiego życia publicznego. Warto odnotować wystąpienie byłego kandydata na prezydenta, reżysera Grzegorza Brauna, który w bardzo ciepłych słowach komentował parlamentarną aktywność Roberta Winnickiego. Zdaniem Brauna, Prezes Ruchu Narodowego, jest prawdziwym głosem polski katolickiej w Sejmie RP.

Druga część Kongresu Programowego miała charakter czysto merytoryczny. Głos zabrali członkowie kolegium redakcyjnego programu politycznego, którzy określili główne postulaty, problemy i zagadnienia poruszane na łamach stustronicowego dokumentu.

Jako pierwszy na mównicę wszedł Prezes Ruchu Narodowego, Robert Winnicki. Przedstawił on trzy płaszczyzny, na których skupia się program polityczny partii. Po pierwsze jest to płaszczyzna polityczna, po drugie gospodarcza, po trzecie kulturowa. Według posła Winnickiego priorytetowymi zagadnieniami, które zostały poruszone w programie są: walka z globalizacją, sprzeciw wobec agresywnej polityki Unii Europejskiej, wielowektorowość w polityce zagranicznej, gospodarczy nacjonalizm, opierający się na protekcjonizmie państwowym, odbudowa starego i stworzenie nowoczesnego przemysłu, ratunek zapaści demograficznej, tradycjonalizm kulturowy oraz kompleksowe zajęcie się problemami Polaków na Kresach, którym został poświęcony cały rozdział programu. Prezes Ruchu Narodowego stwierdził także, że polska polityka musi być prowadzona w sposób odważny, zdecydowany, a co najważniejsze konsekwentny.

Następnie swoją przemowę rozpoczął Witold Tumanowicz, członek Zarządu Głównego Ruchu Narodowego. Omówił on polityczną płaszczyznę programu. Zwrócił uwagę na konieczność zmiany polskiego ustroju na system kanclerski oraz ordynacji wyborczej na typ mieszany. Mowa była o sprzeciwie wobec napływu islamskich imigrantów, wprowadzeniu kary śmierci, reformie sądownictwa, odbudowie polskiego potencjału wojskowego czy dążeniu do stworzeniu własnej broni jądrowej. Remedium na zapaść demograficzną ma być sprowadzanie na masową skalę repatriantów z Kazachstanu i Syberii.  Jednym z postulatów programowych jest także wybudowanie muzeum Kresów Wschodnich.

Kolejnym mówcą był skarbnik ZG Ruchu Narodowego, koordynator prac programowych, Michał Wawer, który poruszył zagadnienia gospodarcze. Zdaniem autorów programu, sytuacja ekonomiczna polskiego narodu jest dalece słabsza niż wskazywałby na to nasz potencjał. Alternatywą dla dychotomii komunizm-liberalizm, która niszczyła polską gospodarkę przez ostatnie kilkadziesiąt lat ma być nacjonalizm gospodarczy. Nowa suwerenna polityka powinna przede wszystkim dążyć do uwolnienia gospodarki od struktury państwa postkolonialnego, co miałoby przejawiać się w protekcjonizmie oraz uprzywilejowaniu rodzimych przedsiębiorców kosztem międzynarodowych koncernów. Program przewiduje utrzymanie sektorów znajdujących się pod całkowitą kontrolą państwa tj. energetyka i infrastruktura.

O aspekcie kulturowym programu mówił wiceprezes ZG RN, Krzysztof Bosak. Ruch Narodowy domaga się pełnego pluralizmu poglądów w przestrzeni publicznej. Naszym zdaniem w instytucjach kultury powinno znaleźć się miejsce na permanentną prezentację programu narodowego, katolickiego czy konserwatywnego. Priorytetem jest powrót do idei klasycznej edukacji oraz wprowadzenie nowego kanonu kultury polskiej oraz zakaz finansowania rodzimych ośrodków kultury przez zagraniczne instytucje, szerzące marksizm kulturowy.

Kongres zakończył się odśpiewaniem Hymnu Młodych.