Kongres Wyborczy Ruchu Narodowego

13 czerwca w Kinotece w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbył się I Wyborczy Kongres Ruchu Narodowego. Podczas zjazdu doszło do wyłonienia władz centralnych RN: Prezesa, Zarządu Głównego, Rady Politycznej, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego. Nowym Prezesem RN został Robert Winnicki. W wydarzeniu uczestniczyło około 400 działaczy i sympatyków Ruchu Narodowego z całej Polski.

Kongres Ruchu Narodowego 2015

Kongres rozpoczął się o godzinie 11.45 konferencją prasową, w której uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego RN. O 12.00 prowadzący zjazd, Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Witold Tumanowicz, poprosił zgromadzonych o powstanie i odśpiewanie Hymnu Narodowego. Następnie przywitano uczestników Kongresu z Robertem Winnickim, Marianem Kowalskim, kandydatem RN na Prezydenta RP i Prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, Adamem Andruszkiewiczem na czele.

Jako pierwszy głos zabrał Marian Kowalski, który w swoim wystąpieniu podziękował działaczom zaangażowanym w kampanię wyborczą za poświęcony czas i energię. Podkreślił również, jak ważne jest rozhermetyzowanie obecnego układu politycznego i otwarcie Sejmu dla młodych, ambitnych, wykształconych osób.

Następnie, zgromadzeni delegaci przystąpili do wyboru Prezesa Ruchu Narodowego, którym został, dotychczas pełniący tę funkcję, Robert Winnicki. Nowo wybrany Prezes podziękował za udzielone mu zaufanie. Wspomniał także o konieczności wyzbycia się anarchicznego pierwiastka w działalności społeczno-politycznej, utworzenia silnego przywództwa oraz dobrze zorganizowanych, zdolnych do poświęceń struktur.

Drodzy Państwo, ja nie jestem członkiem partii, ale jestem po prostu narodowcem! – stwierdził w swoim przemówieniu Marek Jakubiak, właściciel Browarów Regionalnych Ciechan.

Kolejnym prelegentem był znany publicysta, w swej twórczości nawiązujący do tradycji endeckiej, redaktor Rafał Ziemkiewicz. – Albo Polska będzie wielka, albo Polski nie będzie. Chyba jest jasne o co trzeba walczyć – stwierdził.

Nas czeka Wielka Polska, a ich więzienia – oznajmił Prezes Młodzieży Wszechpolskiej, Adam Andruszkiewicz, odnosząc się do ujawnionych w ostatnich dniach akt postępowania prokuratorskiego, afery taśmowej.

Michał Krupa, Polak wychowany w Kanadzie i wieloletni działacz narodowy. Mówił o rodakach na emigracji: „Polonia od lat jest traktowana jak bydło wyborcze. Dla Polaków na emigracji także powinno się znaleźć miejsce w parlamencie”.

Kolejnym mówcą był Robert Koralewski, szef Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej, który w swej wypowiedzi opisał tragiczną sytuację polskiej emigracji w Austrii oraz degrengoladę moralną zachodniej Europy.

Kolejny etap Kongresu dotyczył wyboru członków wchodzących w skład ciał statutowych partii: Rady Politycznej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

Po części wyborczej głos zabrał szef tworzących się struktur poziomych Ruchu Narodowego, Paweł Małecki. Opisał on na czym polega tak zorganizowany system, co w przypadku budowy poważnej, liczącej się na scenie politycznej partii jest koniecznością.

Jako ostatni na mównicę wszedł wiceprezes Ruchu Narodowego, były poseł, Krzysztof Bosak. W swym krótkim wystąpieniu, zachęcił zgromadzonych działaczy i sympatyków do jeszcze bardziej wzmożonej pracy społecznej i politycznej w województwach, powiatach i gminach, gdyż tylko i wyłącznie w ten sposób będzie można zakończyć jesienną kampanię wyborczą sukcesem.