Krzysztof Bosak: Debata Oksfordzka – Polska tylko dla Polaków

W czwartek, 17 grudnia o godzinie 13.00 w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Debata Oksfordzka zatytułowana: “Polska tylko dla Polaków?”. Organizatorem spotkania jest Koło Młodych Politologów. 

W dwóch drużynach – broniącej i atakującej tezę ścierać się będą goście specjalni w osobach pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, osób reprezentujących politykę oraz dwóch studentów. Podstawą Debaty Oksfordzkiej jest wymiana argumentów i poglądów dotyczących tezy.

Rozkład sił:
Broniący tezę : prof. Tadeusz Marczak, Krzysztof Bosak, student.
Atakujący tezę: prof. Kazimierz Dziubka, Roland Zarzycki (Razem), student.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.