Liderzy RN: Powinniśmy w Polsce zakazać wahabickiego i salafickiego odłamu islamu

– Choć liczba muzułmanów w naszym kraju jest wciąż relatywnie niewielka to są w Polsce organizacje powiązane z najbardziej radykalnymi odłamami islamu,  a więc tymi które stoją u podstaw działań jakie prowadzi choćby Państwo Islamskie na Bliskim Wschodzie, czy w zachodniej Europie – mówił Robert Winnicki na konferencji prasowej poświęconej kwestiom bezpieczeństwa w kontekście XXX zjazdu muzułmanów w Polsce, który odbył się w minionym tygodniu.

Prezes Ruchu Narodowego wystosował w tej sprawie interpelację do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz do ministra-koordynatora służb specjalnych. To treść pytań, które w niej zawarł:

  1. Czy organizacja zjazdu została objęta obserwacją przez ABW?
  2. Czy przebieg zjazdu był pod obserwacją?
  3. Czy ABW ma informacje o gościach zjazdu, którzy przybyli z zagranicy?
  4. Czy według ABW nie ma zagrożenia terrorystycznego związanego z organizacją tego zjazdu i przybyciem gości z zagranicy?
  5. Jakie środki podjęła ABW w celu zabezpieczenia wywiadowczego zjazdu?
  6. Czy jakakolwiek osoba powiązana z organizatorami zjazdu pozostaje pod obserwacją ABW?

Z kolei Krzysztof Bosak zwrócił uwagę na brak izolacji polskiego środowiska muzułmańskiego od tego co dzieje się w zachodniej Europie. Powołując się na ostatnie zatrzymanie w Łodzi, wiceprzewodniczący RN podkreślił, że ze względu na swobodę przemieszczania się w krajach UE z terytorium Polski korzystają muzułmanie nie tylko posiadający nasze obywatelstwo, ale także ci z innych państw europejskich.

– Nowa ustawa antyterrorystyczna zajęła się terroryzmem w ujęciu ogólnym, natomiast nie zajęła się terroryzmem fundamelistycznym, muzułmańskim w szczególności. Będziemy pracować nad rozwiązaniami prawnymi – po pierwsze, dającymi lepsze narzędzia do kontroli finansowania rozwoju islamu z zagranicy. Druga sprawa to wyszczególnienie w prawodawstwie tych nurtów fundamentalistycznych islamu, których propaganda powinna być zakazana. W tej chwili w Kodeksie Karnym nie ma wystarczających zapisów. Te odłamy, które odpowiadają za zamachy terrorystyczne, a więc wahabickie, salafickie powinny być zakazane. A służby państwowe powinny mieć podstawę prawną do zatrzymywania, czy uniemożliwiania działań każdemu kto tego typu propagandę w Polsce próbuje szczepić – mówił Krzysztof Bosak.

Wiceszef Ruchu Narodowego przypomniał także o przypadkach osób, które przebywały w Polsce lub mają polskie obywatelstwo i wyjechały walczyć po stronie Państwa Islamskiego. – Mamy już zjawisko polskich obywateli, którzy są konwertytami, także którzy byli zaangażowani w pomaganie w finansowaniu Państwa Islamskiego (np. na terenie Niemiec). Absolutnie nie wolno tych zagrożeń lekceważyć, czy o nich milczeć pod pretekstem obawy o oskarżenia o islamofobię, czy o sianie strachu.

– Strach w sytuacji zagrożenia terrorystycznego jest naturalną, zdrową reakcją. Powinien wywoływać nie walkę z samym strachem, a walkę z zagrożeniem – podsumował.

XXX Zjazd muzułmanów w Polsce odbył się  w dniach 22-24 lipca w miejscowości Serpelice.