List otwarty RN i MW w sprawie kłamliwej informacji o łódzkim getcie

Nie milkną echa bulwersującego zdarzenia w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, gdzie pod zdjęciem łódzkiego getta napisano, że jego brama „była strzeżona przez niemieckich żołnierzy i polską policję 24 godziny na dobę” . W związku z tym wraz z Młodzieżą Wszechpolską wystosowaliśmy do Prezydent Hanny Zdanowskiej list otwarty, w którym domagamy się odpowiedniej reakcji ze strony władz miasta w celu zmiany opisu zdjęcia oraz opublikowania sprostowania przez żydowski Instytut.

 

Pełna treść oświadczenia

Łódź, 23.03.2018r.

 

Szanowna Pani|
Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

 

LIST OTWARTY W SPRAWIE KŁAMLIWEJ INFORMACJI O ŁÓDZKIM GETCIE

W ostatnich dniach łódzkie media obiegła wiadomość o skandalicznym ekscesie, jaki miał miejsce w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Umieszczono tam zdjęcie łódzkiego getta z opisem: „Brama wejściowa do getta w Łodzi. Była strzeżona przez niemieckich żołnierzy i polską policję 24 godziny na dobę”.

Jest to kolejny przypadek obciążania Polaków winą za Holokaust przez środowiska żydowskie. Wszystkie oskarżenia wysuwane przeciwko Polsce rażąco przeczą prawdzie historycznej. Podczas II wojny światowej teren Rzeczpospolitej był okupowany przez Niemcy i Związek Sowiecki, a jurysdykcja państwa polskiego oraz polskiej policji nie funkcjonowała. W związku z tym określenie strażników getta mianem „polskiej policji ” jest nieuprawnione i niedopuszczalne. Autorzy tego opisu zdają się nie wiedzieć o tym, że to Niemcy są odpowiedzialni za śmierć 6 milionów polskich obywateli i obozy koncentracyjne. Ubolewamy, że ciesząca się skądinąd tak dużym prestiżem placówka, jak Instytut Yad Vashem przyłącza się do chóru oszczerców, opluwając Polskę i Polaków.

Jako łódzcy narodowcy wyrażamy ogromne zaniepokojenie mało asertywną postawą państwa polskiego wobec tych pomówień, oczerniających Polaków i łodzian. Bardzo negatywnie oceniamy bierność władz miasta w tej sytuacji. Łódź od wielu lat podkreśla swoją wielokulturową przeszłość, wspierając działalność Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, które dba o dobre relacje ze społecznością żydowską. W obliczu licznych gestów dobrej woli, jako Polacy mamy prawo domagać się, aby strona izraelska również dbała o relacje z nami, czego obecnie nie widać. Nie możemy pozwalać na szarganie dobrego imienia naszego miasta i domagamy się, aby Pani Prezydent wyraziła stanowczy sprzeciw wobec tej antypolskiej nagonki. Apelujemy również o podjęcie kroków w celu zmiany opisu wspomnianego zdjęcia w Jerozolimie oraz opublikowania sprostowania zgodnego z prawdą historyczną przez stronę izraelską.

Z poważaniem
Rafał Gierowski, Ruch Narodowy
Piotr Kołacki, Młodzież Wszechpolska