Marsz Suwerenności 1 maja 2019

Zapraszamy wszystkich Polaków – narodowców, wolnościowców, patriotów, UE-sceptyków na wielki Marsz Suwerenności!

Spotykamy się 1 maja br. o godz. 13.00 na Pl. Zamkowym w Warszawie. Około 14.00 wyruszymy Krakowskim Przedmieściem do ul. Świętokrzyskiej, a następnie przejdziemy do ulicy Jasnej pod Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, gdzie odbędzie się pikieta.

Organizatorami Marszu Suwerenności są: Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Młodzież Wszechpolska. Grupy zorganizowane, przyjeżdżające na Marsz Suwerenności spoza Warszawy autokarami, prosimy o umieszczenie z przodu pojazdu tabliczki “Marsz Suwerenności”, co ułatwi organom porządkowym kierowanie ich do wyznaczonych miejsc parkingowych. Informacja dla mediów: po zakończeniu pikiety przy ul. Jasnej, od około 15.30 będzie możliwość przeprowadzenia wywiadów z organizatorami MS oraz liderami wymienionych wyżej organizacji.