Marsz Zwycięstwa w Warszawie

15 sierpnia w Warszawie, po Zjeździe Zwyczajnym Młodzieży Wszechpolskiej, udaliśmy się na Msze Świętą, która miała miejsce w Bazylice Świętego Krzyża. Zaraz po Mszy, spod Pomnika Mikołaja Kopernika, po krótkich przemówieniach, wyruszył Marsz Zwycięstwa. Organizowany był przez Młodzież Wszechpolską i Ruch Narodowy. Upamiętniliśmy tym samym wielkie zwycięstwo Polaków nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej. Manifestacja przeszła przez centrum miasta, głosząc hasła narodowe i antykomunistyczne. Na koniec manifestacji miały miejsce przemówienia, między innymi Roberta Winnickiego, Ziemowita Przebitkowskiego i Karola Wołka. Całość zakończyła się uroczystością nadania i poświęcenia sztandaru Ruchu Narodowego. Mimo prób zablokowania marszu przez władze miasta, 15 sierpnia w stolicy należał do narodowców!