Ministerstwo Zdrowia wciąż nie odpowiedziało Robertowi Winnickiemu na ważną interpelację ws. refundacji leków dla pacjentów po przeszczepach

– W związku z ogłoszeniem obwieszczenia z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 roku zaszły znaczące zmiany w refundacji powszechnie używanych leków immunosupresyjnych i przeciwwirusowych dla osób po przeszczepach narządów. W wyniku tych zmian zostały znacząco podniesione ceny leków m.in. Prografu z 3,20 zł na 159,06 zł oraz Valcytu z 3,20 zł na 1417,50 zł. Są to ceny zaporowe dla większości chorych zmuszonych do końca życia przyjmować leki immunosupresyjne, które de facto stanowią dla nich środek ratujący życie -podkreślił w skierowanej w grudniu ub.r. interpelacji do Ministerstwa Zdrowia prezes Ruchu Narodowego – Robert Winnicki.

Poseł klubu Kukiz ’15 wystosował szereg pytań do resortu kierowanego przez ministra Konstantego Radziwiłła w związku z poważnym zaniepokojeniem wielu lekarzy, a przede wszystkim pacjentów:
1) Dlaczego konsultacje dotyczące wykazu leków refundowanych trwały tak krótko (projekt trafił do konsultacji 18 grudnia a został podpisany 23 grudnia) i jakie wnioski wyciągnięto z tych konsultacji ?
2) Czy Ministerstwo dokonało analizy dostępności rynkowej zamienników i czy jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, że nie wystąpią braki i utrudnienia w dostępnie do leków?
3) Dlaczego decyzja została ogłoszona tak późno i czy rozważano wprowadzenie okresu przejściowego pozwalającego na dokonanie przez pacjentów niezbędnych badań?
4) Czy w szpitalach specjalizujących się w przeprowadzaniu przeszczepów jest wystarczająca liczba miejsc na przyjęcie wszystkich pacjentów zmuszonych do dokonania badań?

Pomimo upływu ponad półtora miesiąca od dnia wysłania interpelacji, Ministersto Zdrowia wciąż nie odpowiedziało Robertowi Winnickiemu.