MSZ odpowiada R. Winnickiemu: Nie nawiązaliśmy stosunków dyplomatycznych z państwem Kosovo, nie planujemy zmiany decyzji

Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki złożył interpelację u ministra spraw zagranicznych w sprawie stosunków Polski z państwem Kosowo, przy okazji także pytając o obecne relacje z republiką serbską.

Poniżej publikujemy pytania zawarte w interpelacji oraz fragmenty odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
– Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej zamierza cofnąć uznanie niepodległości Kosowa?

– Czy zdaniem pana ministra, idąca wraz z uznaniem serbskiej suwerenności w rejonie Kosowa, poprawa stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z Serbią mogłaby pomóc polskim inwestorom i jednocześnie zrównoważyć lokalne wpływy Rosji, która pozycjonuje się obecnie na obrońcę serbskiego Kosowa?

– Jakie są plany rządu Rzeczpospolitej co do stosunków dyplomatycznych z Serbią i Kosowem?

(Pełna treść interpelacji: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6A440EC5)

Z odpowiedzi MSZ wynika, że polski rząd nie ma zamiaru nawiązywać realnych stosunków dyplomatycznych z wątpliwym państwem Kosovo. Bez wątpienia jest to powód do zadowolenia, jednak techniczne uznanie Kosova nie może trwać wieczne, skoro z drugiej strony popiera się polityczne i gospodarcze aspiracje Serbów. [Poniżej cytaty z odpowiedzi MSZ na interpelację posła Winnickiego oraz link do całości]

„Polska uznała Kosowo 26 lutego 2008 r. Do chwili obecnej nie nawiązaliśmy stosunków dyplomatycznych. Obecnie nie planujemy zmiany tej decyzji. Stosunki z Kosowem są ograniczone do niezbędnego dialogu na poziomie technicznym. Jest to m.in. związane z potrzebą zapewnienia wsparcia dla polskiej obecności w ramach międzynarodowych misji obecnych w regionie.”

W kwestii stosunków z Serbią, MSZ uznał je za bardzo dobre i rozwojowe, także pod kątem współpracy gospodarczej.

(Pełną treść odpowiedzi można znaleźć tutaj: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=75CBF5F8)

Dla nas – narodowców- Kosovo zawsze było i będzie serbskie. Nasze stanowisko w tej sprawie jest niezmienne!