Nacjonalizm chrześcijański podstawą narodowej działalności społecznej i politycznej – oświadczenie Zarządu Głównego Ruchu Narodowego

Warszawa, 21.04.2016 r.

Nacjonalizm chrześcijański podstawą narodowej działalności społecznej i politycznej – oświadczenie Zarządu Głównego Ruchu Narodowego

Ruch Narodowy solidaryzuje się z Obozem Narodowo-Radykalnym w obliczu absurdalnej nagonki rozpętanej przez polskojęzyczne i liberalne media z Gazetą Wyborczą na czele. Udział tej ostatniej w ataku na niepokorną narodową młodzież nie dziwi. Martwi i zastanawia nieprzemyślane przyłączenie się do chóru oburzonych niektórych przedstawicieli polskiego Kościoła. Wobec powszechnego pomieszania pojęć warto przypomnieć: polski nacjonalizm jest nacjonalizmem chrześcijańskim. Zakłada on miłość do ojczyzny, oddanie i poczucie obowiązku wobec narodu oraz w pełni przyjmuje katolicką moralność i społeczne nauczanie Kościoła.

Jednym z wielu przykładów urzeczywistnienia tych zasad był Jan Mosdorf. Przed wojną oddany sprawie narodowej jako Prezes Młodzieży Wszechpolskiej oraz lider ONR-u, podczas wojny zamordowany przez Niemców za pomoc Żydom w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Rocznica powstania ONR-u w Białymstoku zgromadziła wielu żarliwych patriotów, którzy godnie oddali cześć swoim poprzednikom. Nie zostali skrytykowani za jakiekolwiek niewłaściwe czyny czy słowa. Te zwyczajnie nie miały miejsca. Zostali napiętnowani i naznaczeni za to, że wyznają model patriotyzmu inny, niż życzyłby sobie tego lewicowo-liberalny salon polityczny.

Wobec rozgorzałej dyskusji na temat relacji myśli narodowej i chrześcijaństwa, pragniemy na koniec przytoczyć myśl jednego z wybitniejszych polskich teologów, tomisty i dominikanina o. Jacka Woronieckiego:

“Istnieje nacjonalizm liberalny – o podstawach nienawiści – mniej lub więcej ateistyczny i nieetyczny. Nie da się on pogodzić z etyką chrześcijańską i szkodliwym jest bardzo nie tylko dla pokoju świata, ale również dla moralnego rozkwitu życia narodowego ludów. Potępienie go przez Kościół nikogo by zadziwić nie mogło.

Istnieje również nacjonalizm chrześcijański, na podstawach miłości oparty. Jest on, niestety, za mało uwzględniany przez teologów i filozofów katolickich, przejętych zbyt wyłącznie zwalczaniem pierwszego. W środowiskach katolickich panują względem tego drugiego rodzaju nacjonalizmu pewne uprzedzenia, pochodzące od wpływu, któremu środowiska owe uległy ze strony indywidualizmu i współczesnego sentymentalizmu”.

Polski nacjonalizm nie tylko pozostaje w zgodzie z wiarą chrześcijańską, ale jest też nurtem ideowo-politycznym, który na przestrzeni ostatnich stu lat w największym stopniu postulował i realizował zasady katolickiej nauki społecznej.

Zarząd Główny Ruchu Narodowego