Narodowe Muzeum Techniki nadal jest niedostępne dla zwiedzających

Utworzone ponad rok temu Narodowe Muzeum Techniki nadal jest niedostępne dla zwiedzających. Podlegająca pod MKiDN, MNiSW oraz Urząd m.st. Warszawy instytucja o wieloletnich tradycjach, nie może prowadzić normalnej działalności z powodu braku funduszy na konieczne remonty. Tymczasem minister kultury przeznacza wielokrotnie większe dotacje na inne, niekoniecznie najistotniejsze projekty.

Narodowe Muzeum Techniki do tej pory nie może prowadzić normalnej działalności. Pomimo tego, że przejęło zbiory Muzeum Techniki, a także lokale mieszczące się w PKiN, swoją działalność prowadzi jedynie w zakresie organizowania wystaw plenerowych, uczestniczenia w konferencjach i sympozjach. Kwestia umowy najmu została rozstrzygnięta dopiero 25 kwietnia 2018 i dopiero od tego momentu otworzyły się możliwości podjęcia działań w obecnej siedzibie.

Pomimo oczywistych oczekiwań społeczeństwa na szybkie otwarcie sal muzealnych, NMT nie może wpuścić zwiedzających ponieważ pomieszczenia wymagają zamontowania nowych instalacji przeciwpożarowych. Konieczne są też inne remonty, których wstępny kosztorys opiewa na kilkanaście milionów złotych. Każda zmiana wymaga zgody konserwatora, co dodatkowo wydłuża czas.

Muzeum podlega pod trzy instytucje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz m. st. Warszawy. Wszystkie trzy podmioty partycypują w działalności NMT w proporcjonalnych częściach. Oba ministerstwa wspierają finansowo muzeum, zaś Urząd m.st. Warszawy utrzymuje preferencyjną stawkę czynszu, poniżej kosztów utrzymania. Największym problemem jest fakt, że umowa najmu, na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy, zawarta została tylko na 10 lat, co skutecznie uniemożliwia planowanie długofalowej działalności. Zdaniem dyrektora placówki, Piotra Madego, okres 50 lat byłby tutaj optymalny.

Pomimo trudności, muzeum przygotowuje się do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Z tej okazji planuje wielką wystawę plenerową, pięciotematyczną, która ma być wkładem NMT w wyjątkową rocznicę, którą będziemy obchodzić 11 listopada tego roku.

Już w marcu 2017 pisaliśmy o problemach Muzeum Techniki. Przeszło rok od naszego apelu, o utrzymanie placówki w obecnej lokalizacji oraz wsparcia dla rozwoju muzeum, problemy nadal nie zostały rozwiązane, a muzeum nie jest udostępnione zwiedzającym. Oczekujemy od MKiDN, MNiSW oraz Urzędu m.st. Warszawy reakcji i pomocy, dzięki której NMT jak najszybciej będzie mogło normalnie funkcjonować jako wizytówka polskiej myśli technicznej.