Nowe władze Okręgu Zachodniopomorskiego Ruchu Narodowego

W niedzielę 24.02 odbył się zjazd wyborczy Okręgu Zachodniopomorskiego Ruchu Narodowego. Nowym prezesem okręgu została kol. Iwona Wawruszczak.

Nowemu zarządowi okręgu życzymy sukcesów i owocnej pracy na rzecz Polski!