Obchody 67. rocznicy zamordowania kpt. Władysława Koby

W ubiegłą sobotę odbyły się społeczne obchody 67. Rocznicy zamordowania kpt. Władysława Koby w Jarosławiu organizowane przez Ruch Narodowy. Uroczystość odbywała się pod honorowym patronatem Roberta Winnickiego – posła na Sejm RP, prezesa Ruchu Narodowego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą za duszę kpt. Władysława Koby w Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Następnie mieszkańcy Jarosławia na czele z delegacją Ruchu Narodowego z Jarosławia i Przemyśla oddali hołd bohaterowi pod poświęconą kpt. Kobie tablicą, składając wieńce i znicze.

Kolejnym elementem obchodów był wykład historyczny pt. Testament ideowy i szlak bojowy kpt. Władysława Koby, zaprezentowany przez Oskara Kochmana – autora publikacji poświęconej Plutonowi Dywersyjnemu „Rak”, którego dowódcą byli bracia Roman i Władysław Kobowie. Prelekcja miała ciekawą formę, gdyż zaprezentowano w multimedialnej formie niepublikowane dotąd archiwalne dokumenty i zdjęcia.