Ostatni tydzień #NarodowaMobilizacja!

W przeddzień setnej rocznicy niepodległości Ruch Narodowy przeprowadził serię spotkań z mieszkańcami ponad 40 miast we wszystkich województwach Polski pod nazwą #NarodowaMobilizacja . W najbliższym tygodniu nasi działacze i członkowie Zarządu Głównego odwiedzą województwa mazowieckie i podlaskie, pragnąc ponownie przypomnieć pryncypia, które ruch narodowy głosi od początku swego istnienia i które są podstawą programu partii.

Realizm polityczny, odwaga w myśleniu i roztropność w działaniu oraz stawianie zawsze na pierwszym miejscu dobra wolnego narodu, dążenie do umocnienia jego tożsamości mimo złożonego stosunku do polskiej tradycji, a także zdecydowane odrzucenie „postępowych” utopii, niszczących państwo i wspólnotę, to zasadnicze cele Ruchu Narodowego.

Prezentacja naszych celów politycznych to także dobra okazja do bezpośredniego kontaktu, zadawania pytań, a także zaangażowania się w działalność. Budujemy samodzielne ugrupowanie, zdolne stać się rzeczywistą, narodową i katolicką alternatywą dla dominujących sił politycznych. Nie tylko dla lewicy, ale także dla pozornie chrześcijańskich i pozornie konserwatywnych partii centroprawicowych, działając na rzecz radykalnej zmiany dotychczasowej polityki i budowy autentycznie suwerennego, silnego, sprawiedliwego państwa.

Zapraszamy serdecznie!

Poniżej miejsca spotkań:

Narodowa Mobilizacja