Oświadczenie Roberta Winnickiego

W nawiązaniu do mojego dzisiejszego wystąpienia w Sejmie oświadczam, iż przepraszam Pana Roberta Grey za wystąpienie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 1 grudnia 2016 roku oparte na przekazach medialnych m.in. Gazety Wyborczej, Faktu oraz Rzeczpospolitej i uznaję wyrażone tam twierdzenia za nieprawdziwe, szkalujące wizerunek Pana Roberta Grey, sprawowaną przez niego ówcześnie funkcję wysokiego urzędnika państwowego, naruszające dobra osobiste Pana Wiceministra i narażenie go na utratę zaufania publicznego. Zdaję sobie sprawę, że pobieżnie oceniłem sytuację i pochopnie podjąłem działania szkodząc tym samym wizerunkowi Pana Roberta Grey oraz dobremu wizerunkowi i nieposzlakowanej opinii jaką do tego momentu cieszył się Pan Robert Grey, co stanowiło również negatywny wizerunkowo atak na polską dyplomację, rząd oraz Polskę. Wzywam odpowiednie organy państwa do kompleksowego wyjaśnienia źródeł oraz okoliczności tego bezprecedensowego medialnego ataku na wysokiego urzędnika państwowego.

Robert Winnicki