Oświadczenie w sprawie nowelizacji ułatwiającej prowadzenie operacji obcym wojskom na terytorium RP również w czasie pokoju

Poniżej publikujemy oświadczenie prezesa Ruchu Narodowego, posła Roberta Winnickiego, dotyczące nowelizacji ułatwiającej prowadzenie operacji obcym wojskom na terytorium RP, również w czasie pokoju.

Warszawa, 31.03.2016 r.

Wyrażam sprzeciw wobec proponowanej przez rząd nowelizacji, która ma ułatwić prowadzenie operacji obcym wojskom na terytorium RP w czasie pokoju. Uważam projektowaną ustawę za szkodliwą w kilku aspektach.

Po pierwsze, przeczy ona podstawowej zasadzie suwerenności, zgodnie z którą niepodległe państwo posiada na swoim terytorium wyłączne prawo do prowadzenia operacji o charakterze wojskowym.

Po drugie, przyjęcie omawianej ustawy stanowi głośną manifestację słabości państwa polskiego, które w ten sposób deklaruje, że nie jest w stanie zapewnić porządku i bezpieczeństwa na swoim terytorium nawet w czasie pokoju. Rząd powinien podjąć pilne kroki w kierunku odbudowy polskiej armii, zamiast wysyłać tego typu sygnały.

Po trzecie, pojawiający się, choć nie wprost, w uzasadnieniu do ustawy, argument o możliwości prowadzenia wobec Polski wojny hybrydowej, na wzór konfliktu toczącego się na wschodzie Ukrainy, nie wytrzymuje konfrontacji z faktami.

Polska jest najbardziej jednorodnym etnicznie, językowo i religijnie dużym państwem europejskim, co jest dzisiaj naszym podstawowym zasobem bezpieczeństwa – zarówno w kontekście zagrożenia imigranckiego, jak i ewentualnej możliwości prowadzenia wojny hybrydowej.

Proponowana ustawa stanowi kolejny krok na drodze pozbawiania Polski atrybutów suwerennego państwa i jest kontynuacją działań znanych pod nazwą “ustawy o bratniej pomocy”. Będę przeciwny jej przyjęciu na forum parlamentu RP.

Robert Winnicki
Prezes Ruchu Narodowego