Oświadczenie ws. manifestacji Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

Prezentujemy oświadczenie Sylwestra Chruszcza, szefa zachodniopomorskich struktur Ruchu Narodowego, posła na Sejm RP, w sprawie wspólnej manifestacji antyniemieckiej i antypolskiej lewicy. Pikieta odbyła się w niedziele o 14.00 w Szczecinie. 

                                             

                                                 Oświadczenie

W ostatnich latach możemy obserwować agonię państw multikulturowych. Wizja krajów zamieszkanych przez przedstawicieli cywilizacji wyznających diametralnie różne wartości okazuje się utopią, snem naiwnych. Kraje Zachodu, takie jak np.: Niemcy, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia czy Włochy, w których mniejszość muzułmańska jest bardzo liczna, uginają się przed socjalnymi roszczeniami i żądaniami respektowania praw szariatu, praw zupełnie sprzecznych z normami obowiązującymi w państwach cywilizowanych.

Jako obrońcy wartości, dzięki którym zbudowaliśmy między Odrą a Bugiem już ponad tysiącletnie państwo z tradycjami tolerancji religijnej, ze smutkiem zauważamy, że w naszej ojczyźnie również występują czynniki wpływające destrukcyjnie na spójność kulturową naszego narodu. Kreują je szaleni ideolodzy wspierani przez lewackich szermierzy multikulturalizmu z zagranicy. Tak jest również w przypadku organizatorów ulicznych komedii na rzecz sprowadzenia do Polski, w tym do naszego miasta, tysięcy imigrantów bez względu na to, czy będziemy w stanie zweryfikować ich tożsamość. Szczególne „zasługi” ma na tym polu Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, które, oprócz urządzania komicznych pikiet, w wolnych chwilach donosi na prawych obywateli, w tym profesorów, denuncjując ich rzekome wypowiedzi rasistowskie czy ksenofobiczne.

Z niepokojem śledzę doniesienia medialne o manifestacji, która odbędzie się w Szczecinie na placu Grunwaldzkim w niedzielę o godzinie 14.00. Tym razem organizatorzy niespecjalnie kryją się ze swoimi sympatiami do niemieckich, skrajnych organizacji lewicowych, które na sztandarach noszą postulaty siłowej eliminacji postaw patriotycznych z własnego narodu. Czy wraz z importem groźnej ideologii, chcą zarazić nas zachodnimi problemami z islamistami – biedą, izolacją społeczną, gettami, gwałtami na tle etnicznym i religijnym, pospolitą przestępczością jak i zorganizowanym terroryzmem?

Pomijam fakt, że zapraszanie do Polski Niemców aby walczyli z antysemityzmem to – delikatnie mówiąc – niegodziwość i bezczelność. Jednak głównym tematem manifestacji będzie nawoływanie do solidarności z imigrantami, czyli mówiąc wprost – do przyjęcia tysięcy obcych nam kulturowo ludzi z Afryki i Azji. Jako Ruch Narodowy mówimy jasno – NIE dla uchodźców, imigrantów, terrorystów!

Społeczeństwa Europy zachodniej są rozsadzane od środka przez utopijne założenia polityki „multukulti”. Głównym sprawcą choroby, która toczy dzisiaj nasz kontynent jest europejska lewica. To między innymi Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) przed laty z otwartymi ramionami przyjmowała nie chcących integrować się imigrantów. Dzisiaj w największych miastach za naszą zachodnią granicą obserwujemy zamknięte getta opanowane przez muzułmanów,  które Niemcy omijają z daleka w obawie o własne życie. Problem jest także z imigrantami, którzy napłynęli do Europy w ostatnich miesiącach. Właściwie nie ma dnia żebyśmy nie słyszeli o bójkach w ośrodkach dla „uchodźców” czy gwałtach dokonanych na białych Europejkach.

Ta sama niemiecka lewica, która gotuje zgubny los swoim rodakom, przyjedzie do Szczecina z hasłami jakie wykrzykiwała na ulicach niemieckich miast w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych.

A przecież już dzisiaj uciskane przez marksistów kulturowych narody zazdroszczą nam harmonii będącej naturalnym skutkiem kulturowej jedności Polaków, co można zaobserwować na transparentach zwolenników obrony tradycyjnych wartości zza Odry. „Chcemy, żeby było jak w Polsce” – brzmią ich słowa.

Jako Ruch Narodowy stanowczo sprzeciwiamy się aby SPD eksportował do Polski strach, terroryzm i gwałcenie wartości, na których zbudowano Europę. Będąc również przedstawicielami polskich środowisk narodowych i patriotycznych, a także głosem tysięcy Polaków, których opinia jest stale ignorowana przez salony, stanowczo sprzeciwiamy się wystąpieniom Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Działania podejmowane przez to zrzeszenie godzą w rację stanu oraz dobro i bezpieczeństwo narodu polskiego. Ponadto wspierają cele polityki zagranicznej Niemiec, które siłą chciałyby narzucić nam przyjęcie tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki.

Z poważaniem.

Sylwester Chruszcz, Ruch Narodowy