Oświadczenie Zarządu Głównego ws. wykreślenia z rejestru partii politycznych

Prezentujemy oświadczenie Zarządu Głównego Ruchu Narodowego ws. wykreślenia z rejestru partii politycznych. 

W związku ze stanowiskiem zajętym przez Państwową Komisję Wyborczą oraz sąd w Warszawie o wykreśleniu z rejestru partii politycznych, zarząd RN złożył skargę kasacyjną. Niezależnie od powyższego jeszcze przed wakacjami został złożony wniosek o ponowną rejestrację, który aktualnie jest procedowany przez sąd.

Procedura przerejestrowania nie wpływa na bieżącą aktywność polityczną Ruchu Narodowego, skupioną na budowie struktur, przygotowaniu do wyborów samorządowych oraz pracy programowej.

Zarząd Główny Ruchu Narodowego