PolExit

Ruch Narodowy, opowiadając się za współpracą pomiędzy suwerennymi państwami narodowymi w Europie, zdecydowanie odrzuca integrację w formule, jaka od dekad forsowana jest w postaci Unii […]