Zjazd Okręgu Śląskiego

29 września w Bytomiu odbył się IV Zjazd Wojewódzki Ruchu Narodowego Okręgu Śląskiego. Na zjeździe wyznaczeni przez struktury delegaci wybrali nowe władze. Ustępującego Pełnomocnika wojewódzkiego […]