Pełna ochrona życia poczętego na 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce

Warszawa-Gniezno, 14.04.2016

Pełna ochrona życia poczętego na 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce – uchwała Zarządu Głównego Ruchu Narodowego

Ruch Narodowy z dumą świętuje 1050-lecie Chrztu Polski. Wejście Polski i Polaków do wspólnoty Kościoła powszechnego oraz zejście się kultury słowiańskiej z cywilizacją łacińską stworzyło podwalinę polskiego ducha narodowego. Dlatego z radością uczestniczymy w obchodach rocznicy chrystianizacji naszej Ojczyzny.

Katolicka tożsamość większości Polaków powinna przekuwać się w czynne zaangażowanie w inicjatywy społeczne związane z 1050-leciem. Praktycznym wymiarem świętowania rocznicy winny być również decyzje władz publicznych, respektujące zasady chrześcijańskie. Na 1050 lat Chrztu Polsce należy się ustawa konsekwentnie chroniąca życie najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Dlatego Ruch Narodowy wspiera działania środowisk postulujących pełną i konsekwentną ochronę życia poczętego.

Nasze wielkie dziedzictwo historyczne, religijne i kulturowe musi być fundamentem kształtowania polskiego życia publicznego w XXI wieku. Polska powinna być przykładem na skuteczność chrześcijańskiej, tożsamościowej i narodowej rekonkwisty w Europie pustoszonej przez konsumpcjonizm, liberalizm i multikulturalizm.

Zarząd Główny
Ruchu Narodowego