Pikieta pod ambasadą Węgier

22 października odbyła się pikieta poparcia dla węgierskiej polityki sprzeciwu wobec:
• przymusowej relokacji uchodźców narzucanej przez Unię Europejską
• szowinistycznej polityki wobec mniejszości narodowych na Ukrainie
• prób upowszechniania tzw. ideologii gender na Węgrzech

Organizatorem były warszawskie struktury Ruchu Narodowego. Wydarzenie zgromadziło kilkadziesiąt osób. Wśród nich znaleźli się poseł na Sejm RP Robert Winnicki, prof. Jerzy Robert Nowak, Wojciech Reszczyński, Stanisław Michalkiewicz i przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego.

Wydarzenie zorganizowane w przeddzień rocznicy powstania na Węgrzech w 1956 r. wpisało się w uczczenie tej podniosłej rocznicy. Przemówienia wygłosili m.in. prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki, prof. Jerzy Robert Nowak i Wojciech Reszczyński. Na zakończenie odczytany został wiersz Zygmunta Herberta “Do Węgrów”.