Podsumowanie dnia sejmowego (27 maja 2020 r.)

27 maja, tj. w środę, rozpoczęło się 12. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. Posiedzenie będzie trwało przez trzy dni. Czas na małe podsumowanie działań posłów Ruchu Narodowego pierwszego dnia posiedzenia.

Już na początku obrad głos zabrał poseł i wiceprezes Ruchu Narodowego, kol. Krzysztof Bosak. Złożył on wniosek formalny, żądając działań rządu i jego sprzeciwu wobec obciążania Polski kosztami odbudowy europejskiej gospodarki. “Francuzi i Niemcy forsują obecnie plan stworzenia unijnego funduszu rekonstrukcji (…) Polska miałaby być najbardziej obciążonym krajem. Mielibyśmy wnieść do funduszu prawie 2% PKB. (…) Składam wniosek formalny o przyjęcie przez Sejm uchwały zobowiązującej rząd do aktywnej walki z tą próbą obrabowania Polaków”. Przy braku takich działań Krzysztof Bosak oczekiwał dymisji rządu.

Kandydat Konfederacji na prezydenta RP wypowiadał się także ws. czwartej już wersji Tarczy Antykryzysowej. “Co jest w tym projekcie? Oczywiście, w stylu PiS, nie ma przepisów gwarantujących w sposób automatyczny prawa konsumentów, tylko pomoc na wniosek. Banki będą powoływać komisje, obywatele i przedsiębiorcy będą musieli udowadniać swój spadek dochodów (…) Przecież trzy miesiące tego kryzysu już minęły. To nie jest żadna realna ulga, to jest co najwyżej rekompensata tego czasu, na jaki zamknęliście gospodarkę. (…) Przedstawiłem propozycję ustawową miesiąc temu. Wystarczyło z niej skorzystać!” – mówił Krzysztof Bosak. Głos zabierali także dwaj inni posłowie Ruchu Narodowego, Krystian Kamiński (na temat zagranicznych ubezpieczycieli) oraz Michał Urbaniak (o udzielaniu pomocy publicznej przedsiębiorcom).

Poseł Krystian Kamiński mówił np., że “Konfederacja stoi na stanowisku, że wszystkie podmioty prowadzące działalność na terytorium RP, powinny być nadzorowane przez KNF w taki sam sposób, gdyż nadzór nad naszym rynkiem finansowym jest jednym z podstawowych elementów naszej suwerenności”. Z kolei poseł Michał Urbaniak krytykował “niedostosowane do polskich realiów” pomysły rządu ws. ratowania przedsiębiorców: “Przy pożyczkach warto też zwrócić uwagę na to, że firmy muszą przygotować około 50% zabezpieczenia w postaci materialnej, a w przypadku mikro czy małych przedsiębiorców może to być niemal niemożliwe do uzyskania, będzie to na pewno ogromny problem”. Posłowie Ruchu Narodowego, podobnie jak cała Konfederacja, wyraźnie zaznaczyli, że stanowią w Sejmie jedyną realną siłę narodową i opozycję merytoryczną.