PolExit

Ruch Narodowy, opowiadając się za współpracą pomiędzy suwerennymi państwami narodowymi w Europie, zdecydowanie odrzuca integrację w formule, jaka od dekad forsowana jest w postaci Unii Europejskiej. Za niepoważne i nieprawdziwe uznajemy twierdzenia, jakoby tzw. “procesy integracyjne” były co do zasady właściwe i korzystne, ale w ostatnich latach uległy “wypaczeniu” czy “nadmiernej centralizacji”.

Kierunek, w jakim zmierzają przekształcone w UE Wspólnoty Europejskie, jest niezmienny i jasno deklarowany od co najmniej początku lat 90. Kolejne poziomy centralizacji są logiczną konsekwencją przyjętych wtedy założeń i rozwiązań prawnych. Właśnie dlatego to my, narodowcy, byliśmy zdecydowanymi i najgłośniejszymi przeciwnikami przystępowania do UE podczas kampanii referendalnej w 2003 roku. Unii Europejskiej, po niemal ćwierćwieczu obowiązywania Traktatu z Maastricht, nie da się zmienić.

Mimo, że od ponad dekady trwa kryzys związany z odrzucaniem kolejnych kroków unijnej centralizacji przez narody Europy, procesy te nadal postępują wskutek uporu elit politycznych. Mnożone są kolejne instytucje unijne, dublujące lub odbierające kompetencje narodowym odpowiednikom, a prawodawstwo państw przenika coraz większa liczba unijnych regulacji. Dlatego Ruch Narodowy będzie dążył do tego, by Polska opuściła coraz bardziej scentralizowaną a zarazem, coraz bardziej niewydolną, Unię Europejską.

Materiał wideo